Søker ikke erstatning for bagasjeproblemer


Vi kaster tusenlappene ut av vinduet (AirHelp)
Bare halvparten av alle flypassasjerer som mottar skadet eller forsinket bagasje, søker om erstatning.

En ny undersøkelse viser at manglende kjennskap til passasjerrettigheter er en av hovedårsakene til at norske reisende ikke søker kompensasjon for bagasjeproblemer.48 prosent, eller rundt halvparten av flyreisende nordmenn som har opplevd bagasjeproblemer på reise, velger ikke å søke erstatning dersom flyselskapet roter bort, skader eller forsinker bagasjen på en flyreise.
annonse
BEST PÅ KOFFERTER, VESKER OG BAGER

Det viser en undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av flyerstatningsselskapet AirHelp

Hovedårsakene til dette er at passasjerene enten ikke kjenner sine rettigheter godt nok (26 prosent), eller/og at de ikke tror de har rett på kompensasjon for bagasjen (26 prosent). 13 prosent av passasjerer som ikke har søkt om bagasjeerstatning, mener søknadsprosessen er for komplisert eller tar for lang tid. Hele 23 prosent oppgir at de aldri bryr seg med å søke erstatning for tapt eller skadet bagasje.

- Nordmenn bør søke erstatning
Av alle flyreisende i Norge oppgir 46 prosent at de har opplevd forsinket bagasje, 21 prosent har fått sin bagasje skadet, mens åtte prosent oppgir at flyselskapet har mistet bagasjen deres.

Landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson, mener mangelen på erstatningssøknader i forbindelse med bagasje er påfallende høy.

– Dersom aktører i flybransjen mister, skader eller forsinker bagasjen din med over et døgn på en reise, anbefaler vi på det sterkeste at du sjekke mulighetene for erstatning. Utfordringen er at mange ikke kjenner sine rettigheter, eller føler det blir for vanskelig eller tidkrevende å søke om erstatning, enten de går til flyselskapet eller til forsikringsselskapet med kravet, sier Hermansson.

– At nærmere hver fjerde passasjer med bagasjeproblemer har kapasiteten, men ikke ser poenget med å søke om erstatning, er jo også et tankekors. Undersøkelsen viser nemlig at hele 72 prosent av passasjerer som har søkt erstatning for bagasje, får dette i en eller annen form. Det betyr at det alltid er verdt å søke om erstatning, sier Andreas Hermansson i AirHelp.

SÅ ENKELT KREVER DU KOMPENSASJON

Slik erstatter flyselskapene bagasjeproblemer
Flyselskapene opererer noe ulikt med tanke på erstatning rundt tapt, skadet eller forsinket bagasje, og derfor må man alltid sjekke det aktuelle selskapet man reiser med. Generelt sett erstattes tapt bagasje opp til et visst maksimalbeløp. I Skandinavia opereres det gjerne med en verdi på rundt 1130 SDR (Special Drawing Rights), som for øyeblikket utgjør ca. NOK 13 000.

Om bagasjen er forsinket over 24 timer, gir de fleste flyselskaper erstatning på utgifter til de mest nødvendige artiklene man trenger på en reise. Denne erstatningssummen skal være ”innenfor rimelighetens grenser”, noe som enkelte flyselskap definerer til rundt Euro 75 per dag. Det er uansett viktig at man tar vare på kvitteringer som dokumenterer utlegg.

For å kunne søke om erstatning må man melde fra om tapt eller skadet bagasje før man forlater flyplassen. Det må gå minst tre uker før man kan regne bagasjen som tapt, og søke erstatning for denne.

Skadet bagasje erstattes på ulike måter. Enkelte deler ut reisepoeng, noen bytter eller reparerer kofferter/bager mens andre igjen betaler ut erstatningssum.
Det er også mulig å søke erstatning for bagasjen fra forsikringsselskapet.

Vi i Osloairports.com har laget en egen side der du kan lese litt mer om AirHjelp, og kreve den erstatningen du skal ha. Du finner den også som en egen knapp øverst på siden, klikk på "krev kompensasjon".


facebook
annonse


www.osloairports.com | 2007 - 2019 | uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart