Vi er punktligst i Norden


Norge har mest punktlig flytrafikk i Norden
Ferske flydata viser at Norge har den mest punktlige flytrafikken i Norden så langt i 2018. Samtidig øker forsinkelsene betydelig i alle nordiske land sammenlignet med samme periode i 2017.

Punktlighet i flytrafikken, eller on-time performance, måles i prosent og viser punktlige flyvninger sett opp mot totalt antall flyvninger i et gitt tidsrom.AirHelp slipper nå de siste internasjonale flydataene for perioden 1. januar til 31. oktober 2018, data som viser alle flyvninger ut fra nordiske flyplasser i den oppgitte perioden.
annonseResultatet er lystig lesing for norsk luftfartsbransje: Samlet utmerker flyplasser i Norge seg med den høyeste score av samtlige nordiske land, med 81 prosent punktlighet i flytrafikken.

Finland tar andreplassen med 79 prosent punktlige flyvninger, og Danmark tar siste pallplass med drøye 77 prosent punktlighet. Svenske flyplasser kommer på fjerdeplass med et snitt på 75,6 prosent, mens Island er klart svakest med bare 70,8 prosent punktlighet.

– Dataene vi har samlet viser at Norge for tiden gjør det best i Norden, og svært godt også i global sammenheng. Hvor mange flyvninger hvert av landene har virker ikke til å ha noen innvirkning på hvordan de er rangert, men at Norge også kan vise til størst flytrafikk av samtlige nordiske land gjør denne førsteplassen bare mer imponerende, sier landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.

Betydelig fall i punktlighet
AirHelp har også sammenlignet måleperioden i 2018 med samme periode i 2017 for å se nærmere på utviklingen i flytrafikken. Plasseringsmessig er det ingen endring, med Norge på topp og Island nederst, men utviklingen i antall forsinkelser har vært negativ, sier Hermansson.

– Flydataene viser at det er en urovekkende stor økning i forsinkelser i alle de nordiske landene. For Norge sin del har det vært et fall i punktlighet fra over 86 prosent i fjor til dagens 81 prosent. Dette til tross for at det totale antallet flyvninger i hver av de to periodene er nærmest identisk, sier Andreas Hermansson.

SÅ ENKELT KREVER DU KOMPENSASJON

– Samtlige av de nordiske landene svekker sin punktlighet med fem til seks prosent fra perioden i fjor til samme periode i år. Det skulle tilsi at vi er inne en negativ internasjonal utvikling med tanke på flyforsinkelser, noe som er bekymringsverdig, avslutter landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.

Statistikk on-time performance
Punktlige, utgående flyvninger mot totalt antall flyvninger i nordiske land, i prosent. Etterfulgt av totalt antall utgående flyvninger i hvert land.

1. januar til 31. oktober 2018:

  • Norge: 80,95 prosent 196 400 flyvninger
  • Finland: 78,99 prosent 91 000 flyvninger
  • Danmark: 77,21 prosent 114 500 flyvninger
  • Sverige: 75,64 prosent 159 500 flyvninger
  • Island: 70,77 prosent 18 000 flyvninger

1. januar til 31. oktober 2017

  • Norge: 86,16 prosent 196 000 flyvninger
  • Finland: 84,17 prosent 86 300 flyvninger
  • Danmark: 82,24 prosent 120 500 flyvninger
  • Sverige: 81,99 prosent 161 500 flyvninger
  • Island: 74,64 prosent 14 600 flyvninger

De destinasjonene med fleste kanselleringer ut i fra Norge, i perioden 1. januar til 31. oktober i år er USA, Storbritannia og Portugal.facebook
annonse


www.osloairports.com | 2007 - 2019 | uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart