Saksøker SAS på vegne av 370.000 passasjerer

Flyerstatningsselskapet AirHelp saksøker SAS etter vårens streik (osloairports.com)

AirHelp saksøker SAS i Sverige for pilotstreiken tidligere i vår, som rammet nesten 400.000 passasjerer. Selskapet mener SAS har ansvar for å gi erstatning til passasjerene, noe SAS avviser.
annonse
DREAM DEALS


Store deler av norsk lufttrafikk ble lammet mellom 26. april og 3. mai da rundt 1400 SAS-piloter ble tatt ut i streik. Uenigheten mellom ledelsen i SAS og pilotene førte til at totalt rundt 4000 flyvninger ble innstilt, noe som rammet over 370 000 passasjerer både i Norge og internasjonalt.

-SAS har under og etter pilotstreiken nektet for at de har et erstatningsansvar, og nekter fortsatt å utbetale erstatning til rammede passasjerer. Dermed går vi nå til sak mot flyselskapet på vegne av passasjerer som har søkt om erstatning, forteller landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.

Selskapet ønsker på denne måten å få rettens bekreftelse på at SAS har et erstatningsansvar.

– SAS mener at en streik som dette er en ekstraordinær hendelse og dermed utenfor deres kontroll, men en EU-dom fra 2018 har allerede avgjort at en intern streik i et flyselskap gir erstatningsplikt i forhold til rammede passasjerer. Vi mener det er helt på det rene at rammede passasjerer skal ha erstatning etter EU sitt EC 261 regelverk, legger Hermansson til.

Erstatning – ikke refusjon
Passasjerer som rammes av streik har rett på å bli ombooket til sin destinasjon – eller få billettpengene tilbake. Saken med SAS-streiken handler imidlertid ikke om refusjon av billettpengene, men om en standardisert kompensasjon. Rammede passasjerer har nemlig i tillegg krav på en erstatning dersom de kommer til sin sluttdestinasjon mer enn tre timer etter tidsplan skriver selskapet i en pressemelding.

En slik standardisert EC 261-erstatning har en øvre grense på 600 euro per passasjer avhengig av lengden på flyreisen. Dermed risikerer SAS å måtte betale ut flere hundre millioner kroner i erstatning til de rammede passasjerene.

-Nå skal saken prøves i svensk rett, i landet der SAS har sitt hovedkontor. Utfallet vil være helt avgjørende for hvordan streikesaker skal behandles i europeiske domstoler i fremtiden, mener Hermansson.

Selskapet går til sak i Sverige og Danmark med det formål å bringe saken inn for EU-domstolen. Avgjørelsen fra EU-domstolen vil kunne skape presedens for hvordan erstatningssaker i forbindelse med streik blir behandlet i fremtiden, både i Norge og resten av Europa heter det i pressemeldingen.

– Vi har under hele denne prosessen sagt at vi er forberedt på å prøve saken i retten, og føler oss trygge på at dette går i passasjerenes favør, avslutter Hermansson.
annonse


www.osloairports.com | 2007 - 2019 | uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart