-->

25. januar 2008

Utvidede åpningstider på Rygge

Samferdselsdepartementet sa i dag ja til utvidede åpningstider ved Moss Lufthavn Rygge. Åpningstidene vil bli fra 06:30 - 23:30

Dette er beskjeden Samferdselsdepartementet sendte ut i dag:

Åpningstiden for Moss lufthavn, Rygge er nå fastsatt til kl.06.30 - 23.30 alle dager. Dette er klart etter at Samferdselsdepartementet i dag har avgjort Forsvarets klage på Luftfartstilsynets fastsettelse av åpningstider for lufthavnen.
- Jeg er glad for at vi har kommet fram til en løsning som legger til rette for et stabilt og effektivt driftsopplegg på Moss lufthavn, Rygge, uttaler samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Departementet legger stor vekt på at de støymessige konsekvensene av å utvide åpningstiden med en halv time morgen og kveld synes moderate. Dette kommer fram i en ny rapport fra SINTEF, som ble ferdigstilt etter Luftfartstilsynets behandling av saken.

Samferdselsdepartementets vedtak er gjort med grunnlag i konsesjonen for Moss lufthavn, Rygge som ble gitt i desember 2004. Av konsesjonen følger det at trafikken på Moss lufthavn, Rygge (MLR) ikke kan komme over 774000 passasjerer per år uten at konsesjonen endres. Denne rammebetingelsen ligger fast. Det vil dessuten bli fastsatt krav om såkalte ”grønne landinger” i de trafikkregulerende bestemmelsene for MLR.
Departementet har lagt vekt på at lokale myndigheter har engasjert seg sterkt for å få fastsatt åpningstidene til kl. 06.30 - 23.30.
Vedtaket kommer etter at Luftfartstilsynet i september 2007 fastsatte åpningstiden til 07.00 - 23.00 alle dager

Norwegian: -glade for avgjørelsen

I en kommentar til Samferdselsdepartementets vedtak i dag om utvidede åpningstider ved Rygge, sier kommersiell direktør i Norwegian, Daniel Skjeldam at der er glade for avgjørelsen, og at flyprogrammet som nå er satt opp kan gå som planlagt.
Skjeldam sier videre at responsen på flyvningene fra Rygge har vært formidable, og at det er tydelig at dette er en satsning som er godt mottatt i Oslo, Østfold, Østlandsområdet og i Sverige. Sjeldam kan også røpe at Norwegian ser på muligheten for et økt tilbud fra Rygge, og han tror selskapet kan presentere flere nyheter om kort tid.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart