-->

19. februar 2009

Ryanair må fjerne prisgaranti

Ryanair retter seg etter Markedsrådets vedtak og har fjernet prisgarantien på sine hjemmesider.
- Det er positivt at Ryanair retter seg etter Markedsrådets avgjørelse, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.
Etter Markedsrådets oppfatning kunne ikke Ryanair dokumentere påstanden om at de var billigst. Rådet anså også prisgarantien som villedende på grunn av alle begrensningene.

Innholdsløs garanti
Forbrukerombudet ba i 2007 Ryanair om å dokumentere påstanden "Garanti for laveste pris". Samtidig påpekte ombudet at begrensningene knyttet til bruk av garantien var så omfattende at den reelt sett var innholdsløs og kun villedet forbrukerne. Ryanair stilte blant annet et krav om at kunder måtte finne et konkurrerende tilbud som var bedre innen en time etter bestilling. Ryanair hevdet på sin side at de var billigst og hadde gode grunner for begrensningene i prisgarantien.

Sjekk ulike alternativer
- Dette er en viktig avgjørelse for norske forbrukere. Ryanairs prisgaranti har villedet forbrukere til å tro at de er billigst uansett. Markedsrådets avgjørelse i denne saken viser at det ikke er tilfellet. Det er derfor viktig at man ikke forholder seg kun til et flyselskap, men sjekker ulike alternativer når man bestiller flyreiser, sier Thon.

Foto: Boeing

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart