-->

1. juli 2009

Åpner for mer trafikk på Rygge

Regjeringen opphever det gjeldende taket på 774.000 passasjerer årlig til og fra Moss Lufthavn Rygge og erstatter det med et tak på 15.000 flybevegelser i året.
Trafikkbegrensningen endres dermed fra antall passasjerer årlig til antall fly som tar av og lander.
Dette gjør at det årlige passasjertallet kan økes til om lag det dobbelte, eller om lag en tredobling av dagens trafikk,skriver Teknisk Ukeblad.

Det vil også bli enklere å kontrollere støyvirkningene av trafikken, opplyser Samferdselsdepartementet.

Bedre flytilbud
Vedtaket kommer fordi driftsselskapet ved flyplassen orienterte departementet om at selskapet ikke kan overleve med dagens trafikkbegrensninger.

– Vi legger med dette vedtaket til rette for at folk og næringsliv i Østfold-regionen kan få et mer omfattende flytilbud, med kortere reisetid til nasjonale og utenlandske reisemål, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein (Sp).

– Et kompromiss
Rygge hadde søkt om 21.000 flybevegelser i året, og flyplassdirektør Pål Tandberg er derfor ikke fornøyd, skriver Sarpsborg Arbeiderblads nettutgave.

Mer trafikk på Rygge vil føre til mindre trafikk på Oslo Lufthavn Gardermoen, noe som vil svekke Avinor AS sin evne til å finansiere regionale og lokale lufthavner.
Regjeringen ser beslutningen som et kompromiss, og mener det gir Rygge rom til å vokse, samtidig som det setter en grense for hvor stor lufthavna kan bli.
– Det står tydelig i pressemeldingen, og det er en vanskelig sak. Men vi føler likevel at dette vedtaket innebærer en urimelig forskjellsbehandling, sier Tandberg til nettavisen.
Han viser til at den privateide Torp Lufthavn Sandefjord har mellom 21.000 og 25.000 flybevegelser per år.

Ikke nye målinger
Vedtaket betyr at det årlige passasjertallet på Rygge kan nå 1,5 millioner. Slik flyplassens konsesjon er utformet i dag, kreves det nye beregninger av støysoner, flyvningstraseer og allmenne hensyn dersom passasjertallet overstiger 750.000 passasjerer. Regjeringen mener likevel at nye målinger ikke er nødvendig.

– Ved konsesjonstildelingen i 2004 forelå det støyberegninger som var basert på om lag 20.000 flybevegelser i året. Regjeringen mener at større fly nå gjør det mulig å transportere vesentlig flere passasjerer med færre flybevegelser enn opprinnelig antatt, og uten uakseptable støybelastninger, sier Lahnstein.

I dag reiser det anslagsvis 500.000 passasjerene årlig til og fra lufthavna.

To tunger
Norges Miljøvernforbund er svært kritisk til vedtaket og mener regjeringen samtidig med å øke antall flyginger fra Rygge burde ha redusert trafikken fra Gardermoen.
Nestleder Snorre Sletvold mener regjeringen er mer opptatt av valg og næringspolitikk enn miljø.
– Regjeringen Stoltenberg snakker med minst to tunger. Én for «klimareduksjon er viktig for å berge miljøet» og én for «fly på for et varmere klima, kuttene får andre ta seg av». Det er trist at lokal næringspolitikk skal gå foran klimahensyn, sier Sletvold.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart