-->

27. august 2009

Norske flygeledere mottar ros for sikkerhetskultur

-Flysikringsdivisjonen i Avinor er blant de beste i klassen på sikkerhetskultur, sier lederen av sikkerhetsdivisjonen til det europeiske flysikringsorganet, Eurocontrol. Dr. Berry Kirwan.Flysikringsdivisjonen i Avinor har i samarbeid med Eurocontrol og Universitetet i Aberdeen gjennomført en gjennomgang av sikkerhetskulturen - to år etter den forrige. Det er gjennomført workshops for å verifisere og utdype svarene som er gitt ved kontrollsentralene i Oslo og Stavanger. En foreløpig rapport viser en tydelig positiv utvikling etter et målrettet arbeid de siste to årene, blant annet gjennom en landsomfattende kampanje ved tårn, kontrollsentraler og tekniske regioner.

- Selve kampanjen har foregått på den måten at Safety staben i Flysikringsdivisjonen har besøkt alle enhetene rundt omkring i landet. Gjennom møtene med flygeledere, LTT-fullmektiger , ingeniører og lokale enhetsledere har alle fått en innføring i sikkerhetskultur og menneskelige faktorer som basis for å skape bevisstgjøring, forståelse og engasjement for kontinuerlig forbedring av sikkerheten gjennom utvikling av god sikkerhetskultur, opplyser flysikringsdirektør Knut Skaar.

Barry Kirwan mener undersøkelsene avdekker en høy grad av tillit mellom kolleger, og mellom medarbeidere og ledelse i hele organisasjonen, noe som er en forutseting for videre forbedring. Han sier videre at Flysikringsdivisjonen i Avinor er i ferd med å oppnå en "best i klassen"-sikkerhetskultur sammenlignet med andre tjenesteytere i Europa.

-De positive funnene i rapporten motiverer oss i det videre arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen ytterligere. Sikkerhet er det viktigste produktet Avinor og flysikringsdivisjonen leverer, og vi ser at vi er bedre i dag enn i går, samtidig som vi vet at vi blir enda dyktigere i morgen, sier flysikringsdirektør Knut Skaar.

Foto: Avinor

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart