-->

14. august 2009

NSB håper på Ryanairhjelp

NSB håper at nye ruter med Ryanair vil løfte trafikken på Østfoldbanen og bruken av tilbringerbusssen mellom jernbanestasjonen på Rygge og flyplassen.– Jeg skal villig innrømme at vårt tilbud om gratis tilbringerbuss en stund har hengt i en tynn tråd, men vi ser lysere på fremtiden nå, sier Terje Andersen, strekningsleder Østfoldbanen, NSB Persontog.
– Vi er avgjort et viktig tilbud til passasjerene. Nærmere 16.000 passasjerer har benyttet NSB til eller fra Moss Lufthavn Rygge hittil i år, sier Andersen.

NSB har siden oppstart 17. oktober 2007, vært til stede med gratis tilbringerbuss mellom Rygge stasjon og Moss Lufthavn Rygge.
– Muligens er ikke alle klar over tilbudet, men faktum er at vi på hverdager har 38 tog på Østfoldbanen og disse togene har tilbud om tilbringertransport til/fra Rygge stasjon og flyplassen, sier Andersen

Han er klar over at det tar tid å bygge opp et godt aktivitetsnivå på flyplassen og derfor er det nye rutetilbudet til Ryanair med på å underbygge en videre satsing.

– Er dette butikk?
Nei, NSB har ennå ikke oppnådd lønnsomhet i tilbudet, men vi ser positivt på at Moss Lufthavn Rygge har fått bedre vilkår.
Nå håper vi at Ryanairs satsing på Rygge skal være et viktig og godt bidrag til at vi oppnår nødvendig lønnsomhet for å opprettholde tilbudet.

– I juli benyttet 2.635 passasjerer vårt tilbud. Dette er rekord så langt, sier Andersen.
Han legger til at dersom de nye rutene til Ryanair vil generere et betydelig antall nye passasjerer, så er det neppe tvil om at tilbudet har vært riktig. (f-b.no)

Foto: NRK

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart