-->

3. februar 2010

Kun reisende slipper inn

Snart er det slutt på muligheten til å følge reisende inn i avgangshallen på norske flyplasser. Nye regler gjør at kun folk med billett slipper forbi sikkerhetskontrollen.
De nye reglene skal gjelde på alle norske flyplasser fra 29. april.

–Etter denne datoen får bare folk som kan fremvise gyldig reisedokumentasjon, eller som skal ledsage små barn eller andre som trenger følge, slippe inn i avgangshallene på flyplassene, sier direktør for sikkerhetsavdelingen i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen, til Aftenposten.

Det er EUs luftfartsmyndigheter som har besluttet at de samme sikkerhetsreglene skal gjelde på samtlige europeiske flyplasser, noe som også får konsekvenser for lufthavnene i Norge.

Intet krav
Andre land har praktisert denne ordningen i lang tid allerede, mens trusselbildet på norske flyplasser har tillatt at hvem som helst har kunnet gå gjennom sikkerhetskontrollen og inn i den delen av flyplassen som har direkte adgang til flyene. Det har ikke vært noe krav at den som slippes inn i avgangshallen, faktisk skal ut og reise. Det har åpnet for at folk som bare har stukket innom flyplassen for å ta en kopp kaffe og kanskje titte litt på flyene, også har kunnet passere. Snart er det slutt.

–I praksis er ikke dette nye regler i EU, men bare for Norge og de andre skandinaviske landene, siden vi har fulgt en annen praksis enn andre land. Når EU nå har bestemt at reglene skal praktiseres likt i alle land som omfattes av luftfartsavtalen, har vi ikke noe annet valg enn å endre praktiseringen av våre regler, sier Ingebrigtsen.

Billett og ID
I Norge får de nye reglene den følge at alle som skal passere sikkerhetskontrollen, må godtgjøre at de skal ut og fly. De må kunne forevise en papirbillett eller elektronisk billett. Det vil også bli krav om å identifisere seg med bilde for å sikre at ingen slipper gjennom med en billettkopi som gjelder en annen person.

–Hvordan regelverket vil bli i detalj, har vi ikke klart ennå. Vi drøfter nå med flyplassene og aktørene i luftfarten hvordan den nye ordningen skal håndteres i Norge. Jeg tror dette kommer til å gå smertefritt. Alle som trenger å bli fulgt ut til flyene, enten det dreier seg om barn eller andre med spesielle behov, skal selvsagt få anledning til det også i fremtiden, sier Ingebrigtsen.

På de fleste norske flyplasser har hvem som helst i dag i praksis adgang til avgangsområdet, dette gjelder både på stamflyplassene og på de små lufthavnene.

Da den nye hovedflyplassen på Gardermoen åpnet, praktiserte man i starten strengt regelen om å fremvise billett før man fikk passere bak sikkerhetskontrollen. I de senere år har imidlertid kravet til reisedokumentasjon vært utelatt, og i dag kan alle som vil det, komme seg ut i avgangshallen og til gatene.

Foto: tv2.no

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart