-->

21. april 2010

Flykrisen har kostet over 10 milliarder

Seks dager på bakken har ført til enorme inntektsfall for flyselskapene. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA anslår at krisen som har oppstått etter vulkanutbruddene på Island så langt har påført flyselskapene tapte inntekter på 1,7 milliarder dollar, eller over 10,2 milliarder kroner.


Dette er estimatet for det seks dager lange tidsrommet fra torsdag i forrige og til og med tirsdag. Da var mesteparten av flytrafikken i Nord-Europa stanset.

Verre enn 11. september
Da askeskyene var på sitt mest intense, i perioden 17. til 19. april, er tapene anslått til omlag 400 millioner dollar daglig.

- Tapte inntekter er nå oppe i over 1,7 milliarder dollar for flyselskapene alene. På det verste ble 29 prosent av den globale flytrafikken rammet. Det rammet også 1,2 millioner passasjerer per dag. Omfanget av krisen oversteg krisen fra 11. september, da luftrommet i USA ble stengt i tre dager, sier IATA-sjef Giovanni Bisignani i en pressemelding onsdag.

Store ekstra kostnader
IATA legger til at det er noen kostnadsbesparelser relatert til parkerte fly. Drivstoffutgiftene ble redusert med 110 millioner dollar daglig. Men flyselskapene blir på den annen side påført store kostnader i forhold til alternativ transport og hotellovernatting for passasjerer.

- For en industri som tapte 9,4 milliarder dollar i fjor, og som det er anslått ville tape 2,8 milliarder dollar i år, har krisen vært ødeleggende. Krisen har truffet hardest for flyselskapene som er i vanskeligst situasjon. Europeiske flyselskaper var allerede ventet å tape 2,2 milliarder dollar i år, dette er de største tapene i hele luftfartsindustrien, sier Bisignani.

Myndighetene må innføre tiltak
Bisignani oppfordre nå myndighetene til å innføre en rekke tiltak for å lette på den økonomiske situasjonen til flyselskapene.

- Jeg er den første til å si at denne industrien ikke trenger økonomisk nødhjelp. Men denne krisen er ikke et resultat av dårlig forretningsdrift. Det er en ekstraordinær situasjon som har blitt overdrevet av dårlige beslutningsprosesser hos mange lands myndigheter. Flyselskapene har ikke kunnet drevet ordinær business. Myndighetene bør hjelpe flyselskapene til å dekke kostnadene ved disse forstyrrelsene, sier Bisignani. (stocklink.no)

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart