-->

26. juni 2011

Vurderer direktefly Oslo - Grøtnes

Widerøe vurderer Oslo-Grøtnes
Widerøe skal, i følge Finnmark Dagblad, være interessert i å starte opp en direkte flyforbindelse mellom Oslo Gardermoen og Grøtnes utenfor Hammerfest.
Det arbeides med å få til en ny regional lufthavn. Denne er planlagt ved Grøtnes ca. 16 km sør for Hammerfest. Et forslag var å bygge den med 2000 meter rullebane slik at jetfly kunne betjenes, men mer realistisk er det å få en 1200 til 1550 meter lang rullebane. Næringslivet arbeider for å få en 1550 lang rullebane som kan ta ned Widerøes største fly, Dash-8-Q400, som har rekkevidde nok for å gå fra Oslo til Hammerfest. Særlig er ny flyplass viktig for petroleumsnæringen.

- Det hele avhenger av om det bygges en flyplass som tar ned fly som er raske nok. Men ellers avgjør antallet potensielt reisende, og hva de er villige til å betale, sier kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien.

Forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) mener det er marked for en slik direkterute, og Kongsteien tror også markedet i Hammerfest vil ha direkteruter.

Hvis det blir noe av den nye flyplassen på Grøtnes, vil den erstatte Hammerfest lufthavn. Hammerfest lufthavn er Finnmarks tredje største flyplass målt i antall passasjerer, og en av Norges største regionale flyplasser. Flyplassen ligger rett overfor Melkøya. I dag er standarden på flyplassen for dårlig i forhold til krav om regularitet og sikkerhet. Etter en hendelse 1. mai 2005 har Hammerfest lufthavn fått Norges strengeste vindbegrensninger. Ofte kan den være stengt i hele dager på grunn av for sterk vind.

Etter gode meteorologiske målinger som er gjort på stedet, ba samferdselsministeren tidligere i år, Avinor om å prioritere arbeidet med ny flyplass på Grøtnes på Kvaløya.

Andre kilder: Avinor, Wikipedia, Hammerfest kommune

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart