-->

24. august 2011

- Ikke farlig å bruke mobil og iPad på flyet

Foto: SAS
Sjefpilot i SAS, Petter Sem-Henriksen, mener elektronisk utstyr har minimal effekt på flyinstrumentene.

– Moderne fly er mye mer skjermet for stråling enn de gamle. Sjansene for at elektronisk utstyr påvirker flyet er dermed svært liten, sier Sem-Henriksen.

Sjefspiloten viser til SAS sine egne forsøksprosjekt - som viser samme resultat. Da man i forsøket samtidig ringte til forskjellige plasser i flyet, fant man ingen effekt på instrumentene i flyet.

Føre-var-prinsippet
I dag er det i hovedsak forbud mot bruk av elektronisk utstyr som mobil og iPad under flyturen.

Ifølge spesialrådgivar ved Luftfartsverket, Gudmund Taraldsen, blir forbudet styrt av «føre-var-prinsippet.»

Flyselskapene sine egne tester som avviser at det elektroniske utstyret påvirker flyene, er ikke nok til å endre retningslinjene.

Står fast på dagens regelverk
– Når vi ikke er helt sikre, står vi fast på dagens regelverk. Når undersøkninger viser at utstyret ikke har noen som helst påvirkning, kan reglene endres, sier Taraldsen til nrk.no.

I dag er det ikke planlagt nye tester fra luftfartsstyresmaktene. Det betyr at forbudet mot elektronisk utstyr ombord i fly ikke blir endret med det første.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart