-->

5. november 2011

Vil ha felles regler for elektroniske sigaretter

Foto: Wikipedia
Full forvirring om elektroniske sigaretter i kabinen.
I dag er det ikke forbud mot å kose seg med en elektronisk sigarett ombord i fly, slik det er med vanlige sigaretter. Dette fører til forvirring for flyselskapene, som nå ønsker felles regler for elektroniske sigaretter.

Opp til flyselskapene
Siden det ikke finnes forbud fra høyere hold, hevder mange vanskelige passasjerer at dette da må være lov. Mange sier også at de benytter dette som legemiddel, og at de derfor ikke kan hindres i å ta seg en blås.Norwegian har ønsket at Luftfartstilsynet skal se på saken for å få på plass et felles regelverk, eller for å fastslå at de nye elektroniske sigarettene skal falle inn under det allerede eksisterende røykeforbudet i kabinen.

Luftfartstilsynet har på sin side ikke funnet noen riskikoeffekt ved bruk av slike sigaretter under flyvning, og mener derfor at det er opp til flyselskapene selv å bestemme om de skal tillate disse eller ikke.
Tilsynet mener likevel at det kan være en god idé at flyselskapene selv går inn for et felles regelverk, slik at det ikke blir forvirrende for passasjerene når de er ute å flyr.

annonse


Forbyr ikke bruk av e-sigaretter
I Norwegian har det vært usikkerhet blant kabinpersonalet om hvordan dette problemet skal håndteres, nettopp fordi det ikke finnes noe forbud. Det var bakgrunnen til at Norwegian ønsket føringer på dette fra tilsynet.

- Vi mener at det bør være like regler på dette for alle flyselskaper. Siden vi fikk nei fra tilsynet om å få føringer her, så må vi nå sette oss ned å ta stilling til hva vi skal gjøre, sier Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian til adressa.no.

Foreløpig har ikke Norwegian bestemt seg for hvilken linje de skal legge seg på, og de har derfor ingen klare regler på hvordan dette problemet skal håndteres når det oppstår.
Til nå har det gått på skjønn fra tilfelle til tilfelle, siden sigarettene ikke er så utbredt i Norge.

- Jeg tør ikke å si noe om hvorvidt vi vil tillate disse sigarettene eller ikke, men når tilsynet vurderer dette som risikofritt under flyvning, så tar vi dette som et viktig innspill når avgjørelsen skal tas, sier hun.

Kan gi andre røykelyst om bord
SAS ønsker også felles regler for dette, og da ikke bare fra det norske luftfartstilsynet sin side. SAS har likevel akkurat valgt å nedfelle et forbud mot elektroniske sigaretter om bord.
Dette har de gjort for å gjøre det enklere for de ansatte når de må konfrontere passasjerer som ønsker å benytte seg av disse under flyvning.

- Disse er så like vanlige sigaretter, at å skille disse kan være krevende. Det kommer røyk/damp fra disse, og vi tror blant annet at dette kan få spesielt røykesugne som ikke har elektroniske sigaretter med seg, til å fyre opp en røyk de også, sier Knut- Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

- Totalforbud enklest
Selv om det er et fravær av forbud fra myndighetenes side, mener SAS at dette må vurderes ut fra andre hensyn om bord i kabinen. Siden dette er så nytt, har man ikke tilstrekkelig oversikt over eventuelle utfordringer man kan få med dette, og da mener de at et totalforbud er enklere å forvalte.

- Vi anmelder cirka 10 stykker i året for røyking om bord, og det er nok ikke sikkert at disse tilfellene hadde vært unngått om elektronisk røyking var tillatt.

Johansen vil imidlertid ikke bli overrasket dersom noen selskaper snart vil begynne å selge slike sigaretter til nikotinavhengige om bord.

Fakta:
  • Elektronisk sigarett, også kalt e-sigarett, er et elektrisk apparat som simulerer tobakksrøyking.
  • E-sigaretten lager en damp som inhaleres, føles, ser ut og ofte har smak og nikotininnhold som inhalert tobakksrøyk. Ved hjelp av varmetråder produseres en damp av propylenglykol og/eller glyserol og nikotin, eventuelt også smaksstoffer.
  • Ble opprinnelig patentert i Kina og lansert i 2008.
  • Ifølge produsentene er slike sigaretter mindre helseskadelige enn vanlige sigaretter, fordi den som røyker bare får i seg nikotindamp, og ikke de andre skadelige og særlig de kreftfremkallende stoffene i sigaretter.
  • I Storbritannia er det også tillatt å røyke elektroniske sigaretter innendørs.
  • I Norge kan slike sigaretter bare kjøpes på Internett.
  • Helsedirektoratet besluttet i begynnelsen av 2009 imidlertid å ikke tillate import av elektroniske sigaretter med hjemmel i et generelt forbud mot å innføre og omsette nye former for tobakks- og nikotinprodukter.
  • Tollvesenet instruerte 3. juni 2011 tollerne til å beslaglegge nikotinholdig væske og anmelde forsøk på import til politiet, uavhengig av opprinnelsesland.
  • Legemiddelverket har til nå avvist å klassifisere sigaretten som legemiddel, med mindre den påstås å ha terapeutisk effekt, det vil si hevdes brukt til røykeavvenning.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart