-->

6. desember 2011

SAS øker drivstofftillegget

Foto: SAS
SAS oppjusterer drivstofftillegget for flere av sine billettyper. Det betyr høyere priser for disse billettene fra 14. desember.
På noen av billettene økes drivstofftillegget med 40 prosent, fra cirka 116 kroner til cirka 162 kroner. På andre billetter økes tillegget fra 130 og 147 kroner til 162 kroner.

- De aller billigste billettene, samt billetter til de interkontinentale rutene blir imidlertid ikke rammet av oppjustering, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.


annonse


- De aller billigste billettene, samt billetter til de interkontinentale rutene blir imidlertid ikke rammet av oppjustering, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Økningen av drivstofftillegget medfører en tilsvarende prisøkning på de billettklassene som berøres.

Oppjusteringen kommer etter en måned hvor markedsprisen på drivstoff har gått ned med 1, 9 prosent, skriver check-in.dk

- Hvordan kan dere sette opp drivstofftillegget når drivstoffprisen har sunket den siste måneden?

- Fordi vi priser våre drivstofftillegg i euro og betaler drivstoffet i dollar, har vi sett oss nødt til å justere for forholdet mellom disse to valutaene. Euroen har falt med 5 prosent siden 22. mars, mens prisen på drivstoff hadde økt med ca. 3 prosent da vi bestemte oss for oppjustering i november. Det er denne ubalansen vi vil justere for nå, sier Johansen til vg.no.


- Vil dere regulere drivstofftillegget ned igjen dersom drivstoff-prisen fortsetter å falle?

- Ja, det vil vi selvsagt gjøre, men vi kan ikke justere hver gang det er bevegelse på oljekursen. Det besluttes over en lengre tidshorisont, sier informasjonssjefen.

Det er tredje gang at SAS oppjusterer drivstofftillegget i år, og ifølge Johansen har økningen av drivstofftillegget totalt sett vært på 54 kroner i snitt per strekning i år.

Norwegian innførte drivstofftillegg på sine billetter i januar, men har ikke endret det siden.

- Vi har heller ingen planer om å øke det nå, sier selskapets kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart