-->

5. januar 2012

Gardermoen: 2 millioner flere passasjerer i 2011

Foto: OSL AS
I 2011 reiste 21 103 000 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 2 012 000 eller 10,5 % flere enn i 2010. Veksten var nesten den samme på innland og utland. På innland økte antall passasjerer med 1 026 000 (11,4 %) og på utland med 986 000 (9,7 %) passasjerer.

Antall flybevegelser var 223 500. Det er opp 5,3 % fra 2010. Det er imidlertid fortsatt 7 500 bevegelser færre enn i toppåret 2008.

Fra 2010 til 2011 ble flyene både noe større og utnyttelsen av flyene høyere: Det gjennomsnittlige antall passasjerer pr fly økte fra 94 til 98, og i gjennomsnitt var 71 % av setene benyttet. Det er 2 % opp fra 2010.
Veksten skyldes sterk etterspørsel i alle markeder, og nye tilbud til oversjøiske destinasjoner har åpnet opp nye reisemål. Den sterke etterspørselen ser ut til å fortsette, og signalene fra flyselskapene er at de også er optimistiske og øker tilbudet i 2012. Oslo Lufthavns prognose for 2012 er 22,7 millioner passasjerer, dvs. en vekst på 7- 8 %.

- Den forventede veksten i år ligger innenfor den kapasiteten vi har i forbindelse med utvidelsen av terminalen. Det kan bli litt trangt til tider, men dette skal vi klare, sier administrerende direktør Nic. Nilsen, til Osloairports.com.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart