-->

24. oktober 2012

SAS: lovstridig bonusforbud hindrer fri konkurranse


Raser over fortsatt bonusforbud (SAS)
Med dagens vedtak om fortsatt forlengelse av det unike bonusforbudet i Norge går myndighetene inn for fortsatt favorisering av Norwegian. Flyselskapet har som eneste flyselskap i hele verden fått konkurransebeskyttelse mot andre selskapers fordelsprogram. Dette forbudet var ment som fødselshjelp under oppstartfasen av selskapet for ti år siden. I dag er Norwegian dominerende aktør på flere ruter i Norge og mer enn godt nok rustet til konkurranse.
– Konkurranseregler skal beskytte konkurransen, ikke konkurrenter, sier Eivind Roald , Konserndirektør for salg og marked i SAS. Han er svært kritisk til myndighetenes beslutning som ensidig støtter opp om en lavprismodell med en rekke gebyrer.
annonse


– SAS er et fullserviceselskap som ønsker å konkurrere med hele sin forretningsmodell. Vi vil, i tillegg til pris, gjerne konkurrere enda mer på kvalitet og gode servicetjenester også i Norge, sier Eivind Roald, som har blitt møtt med påstander om at en opphevelse av bonusforbudet ville ha gitt dyrere flypriser.

– Den samme prisutviklingen som vi har hatt i Norge de siste årene har også skjedd ellers i verden hvor EuroBonus, og alle andre fordelsprogram, får være en del av de normale konkurransevirkemidlene selskapene i mellom, sier Roald. – Heller ikke Konkurransetilsynets grundige undersøkelse kunne påvise prisøkning som følge av fordelsprogram. Billige billetter finnes over alt - også når du flyr utenfor Norge.

Eivind Roald er kritisk til at Norwegians trusler om å legge ned ruter i distriktene trolig har bidratt til en opprettholdelse av bonusforbudet.

– Det er overkapasitet på grunn av stadig større fly, med flere seter som skal fylles for enhver pris, som reduserer antallet frekvenser og ruter på marginale flystrekninger i Norge, sier Eivind Roald til Osloairports.com.

Konkurransetilsynets anbefaling identifiserer strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim som ”robuste” nok. Dette betyr at de erkjenner at hele hjemmelsgrunnlaget for bonusforbudet på disse strekningene ikke eksisterer lenger. I følge ESA er det særnorske bonusforbudet lovstridig.

SAS vil bruke noen dager på å vurdere hvordan selskapet vil forholde seg til situasjonen med forlengelse av bonusforbudet på innenriks flyreiser i Norge.

rss feedemailskriv ut

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart