-->

11. desember 2012

Flere gode novembertall (oppdatert)


Foto: Bård Gudim
Tilsammen 128.255 passasjerer reiste til /fra Sandefjord lufthavn Torp i november 2012. Dette gir en vekst på 36,5 prosent sammenlignet med samme måned året før.


52.466 passasjerer reiste innenriks, mot 30 833 i fjor. En vekst på hele 70,1 prosent.
annonse


Utenrikstrafikken økte med 20,1 prosent. Antall utenriksreisende var totalt 75.809 i november.

I årets første elleve måneder har 1.591.913 passasjerer reist til/fra Torp, en vekst på hele 25,4 prosent i forhold til i fjor. Med dette har Torp allerede per november oppnådd sitt nest beste passasjertall noensinne.

Nesten 2,4 millioner fløy med SAS-selskapene
Tilsammen 2,394 passasjerer reiste med SAS-selskapene (Scandinavian Airlines og Widerøe) i november. Det er en fremgang på 2.7 prosent i forhold til samme måned i 2011. Målt i RPK økte passasjertrafikken med 6,3 prosent, mens den totalt tilbudte kapasiteten målt i ASK var 6.5 prosent. Det førte til en nedgang i kabinfaktoren på 0.1 prosentpoeng til 68,6 prosent.

SAS: 2,142,000 passasjerer - opp 1,7 prosent. Kabinfaktor 69.1 prosent - ned 0,1 pp.
Widerøe: 252.000 passasjerer - opp 12.6 prosent. Kabinfaktor 58.5 - opp 0,8 pp.

12 prosent flere reiste med Norwegian
Tilsammen 1.458 872 passasjerer reiste med Norwegian i november 2012. Det er 12 prosent flere enn samme måned året før. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 21 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 23 prosent. På inntektssiden er også tallene positive, med en økning i enhetsinntekten (RASK) på fem prosent. Fyllingsgraden var 76 prosent i november. Norwegian opererte 99,8 prosent av de planlagte flygningene i november, hvorav 85,5 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Fem prosent flere med Ryanair
Ryanair fraktet tilsammen 4.91 millioner passasjerer i november mot 4.68 millioner samme måned ifjor. Det gir en økning på fem prosent.
Kabinfaktoren var på 80 prosent - som i november 2011.
Per 30. november hadde 79.6 milloner reist med Ryanair de siste 12 månedene. Det gir en kabinfaktor på 82 prosent.


Videre vekst på Rygge
109.000 passasjerer benyttet seg av Rygge i november. Av disse var det nesten 105.000 på utenlandstrafikken, opp 16,5 prosent fra samme måned i fjor. Innenlandstrafikken hadde 4500 passasjerer, 67 prosent under november i fjor. Totalt i årets 11 første måneder hadde Moss lufthavn Rygge et passasjertall på over 1,6 millioner – opp 3,5 prosent fra i fjor – fordelt på godt over 1,5 millioner utenlands, og drøye 56.000 innenlands.

I alt 3 869 315 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av november. Dette er en økning på 3,8 prosent i forhold til samme måned i fjor. Utland øker mest med 7,3 prosent. Innlandstrafikken økte med 2,5 prosent sammenlignet med november i fjor. Antall flybevegelser gikk i november opp med 2,2 prosent.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart