-->

5. juli 2013

Widerøe økte med nesten ni prosent i juni


Widerøe økte med nesten ni prosent
Tilsammen 260.000 passasjerer reiste med Widerøes Flyveselskap i juni. Det gir en økning på 8,8 prosent i forhold til samme måned ifjor. Kabinfaktoren falt imidlertid med 0,3 prosentpoeng til 61 prosent, noe som har sammenheng med at selskapet har tatt ibruk større fly.

Kapasiteten målt i ASK økte med ni prosent og passasjertrafikken målt i RPK (betalte passasjerkilometer) økte med 8,4 prosent.

Tilsammen 1,85 millioner passasjerer reiste med Widerøe i første halvår 2013. Det er 6,1 prosent flere enn samme periode året før. Widerøes morselskap - SAS-konsernet fraktet tilsammen 2,68 millioner passasjerer i juni, hvorav 2,4 millioner med SAS Scandinavian Airlines. Det gir - sammenlignet med juni 2012, en økning på henholdsvis 1.6 og 0,9 prosent.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart