-->

14. september 2013

Flygeledere truer med streik i hele Europa


Full stans i flytrafikken 10. oktober? (ill.foto)
Torsdag 10. oktober kan det bli full stans i all flytrafikk i Europa. Da truer europeiske flygeledere med å legge ned arbeidet samtidig, og gå ut i én dags streik mot nye krav fra EU om effektivisering innen overvåkingen av luftrommet.


Det er Air Traffic Controllers European Unions Coordination (ATCEUC), en paraplyorganisasjon som favner flygeledernes fagorganisasjoner i Europa, som nå ber sine 14.000 medlemmer legge ned jobben torsdag 10. oktober.

annonse


Streiken skal være en protest mot EU-kommisjonens forslag om å dele overvåkingen av det europeiske luftrommet inn i ni soner, mot dagens 28. Det nye forslaget vil gi Eurocontrol større fullmakter enn de har i dag. Eurocontrol er den internasjonale organisasjonen som overvåker europeisk flytrafikk, og denne kan med det nye forslaget, stille strengere krav og gis myndighet til å iverksette tiltak mot land som ikke samarbeider med dem.

ATCEUC uttaler at Kommisjonens virkelige mål er å liberalisere flysikringstjenester samt liberalisere arbeidsforholdene for tusenvis av ansatte som jobber innenfor disse tjenesteområdene. ATCEUC er redd for at disse tjenestene vil ende opp hos private aktører som kun tenker profitt. Det skal være første gang på ti år at ATCEUC oppfordrer alle sine medlemmer om å legge ned arbeidet samtidig.

Kommisjonen hevder på sin side at dagens EU-system er ren sløsing med tid og penger. Det påpekes blant annet at flyselskapene i dag flyr rundt enkelte land isteden for over dem, for å slippe å betale nasjonale avgifter. Dette fører til trengsel i enkelte populære luftkorridorer, liten utnyttelse av annen ledig kapasitet, og økt utslipp av karbondioksid. EU-kommisjonen anslår at kostnadene vil øke med 50% innen 2050. Med dagens system er kostnadene for EU på 14 millioner euro - hver dag.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart