-->

6. september 2013

Qatar Airways øker frekvensene, kan også komme på Osloruta


Mer enn en daglig avgang fra Oslo?
Qatar Airways har annonsert at de den kommende vintersesongen vil øke antall avganger på en rekke av destinasjonene i selskapets globale nettverk. De utelukker heller ikke flere avganger fra Oslo, hvor selskapet per i dag flyr én daglig runde.
Stor etterspørsel fra passasjerer og nye fly i flåten, gjør at det Dohabaserte selskapet Qatar Airways fortløpende vil sette inn flere avganger på en rekke av sine ruter den kommende vinteren.

annonse


De økte antall avganger vil komme alle typer reisende til gode, da Qatar Airways vil sette inn ekstra fly i alle deler av verden de flyr til. Med det økte antall avganger blir det lettere å benytte deres globale nettverk. Rutenettet omfatter Europa, Midtøsten, Afrika, Asia, Nord-Amerika og Sør- Amerika.

Qatar Airways, som nylig satte inn sine Dreamlinerfly på ruta mellom Oslo og Doha, legger ikke skjul på at denne ruta går svært bra. Betalingsviljen hos nordmenn er helt klart til stede. Hong Kong, Singapore og Shanghai etterspørres av forretningsmarkedet, de er villige til å betale for billettene, og businessclass avdelingen selger svært godt fra Oslo.

Etterspørselen etter billetter i økonomiklassen er også god, og bedre enn fra de andre skandinaviske landene.

Kommer det flere avganger fra Oslo, vil økningene trolig komme på enkelte dager i uken, når etterspørselen etter flybilletter er høyest. Per i dag flyr Qatar Airways en daglig rundtur fra Oslo lufthavn, på enkelte dager kan det altså bli to turer.

Vinterprogrammet er ennå ikke helt spikret, og det er derfor ikke mulig å få konkrete opplysninger fra selskapet om når en eventuell utvidelse vil komme.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart