-->

13. oktober 2013

Flytrafikken økte med 5 prosent


Illustrasjonsfoto: OSL AS
Flytrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 5,1 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor. Utlandstrafikken økte mest med 7,2 prosent.









Innlandstrafikken økte med 3,7 prosent. Totalt reiste 4 466 332 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i september.
annonse


Blant de største lufthavnene opplevde Oslo Lufthavn en trafikkvekst på 4,2 prosent i september. Ved Bergen lufthavn var veksten på 10,1 prosent, ved Stavanger lufthavn 3,9 prosent og ved Trondheim lufthavn 1 prosent.

-Veksten i flytrafikken fortsetter å utvikle seg utover våre prognoser, og ved enkelte lufthavner, som i Bergen, opplever vi en vekst som på den ene side er svært gledelig – men som også gir oss utfordringer. Totalt sett illustrerer veksten viktigheten av de kapasitetsøkende utbyggingsprosjektene Avinor gjennomfører og planlegger for i framtiden, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Antall flybevegelser gikk i september opp med 5,5 prosent sammenlignet med september i fjor.

Totalt har 36 585 074 passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner så langt i år.


BESØK OG LIK VÅR NYE FACEBOOKSIDE


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart