-->

13. oktober 2013

Økende trafikk på Rygge – større fly til Bergen


Også bedre innenlandstrafikk på Rygge (illu)
Danske DAT begynner å få litt mer dreis på innenriksrutene sine på Rygge. Selskapet hadde en passasjerøkning på 22 prosent i september sammenliknet med samme måned i fjor. Nå har selskapet satt inn større fly på Bergens-ruten.Passasjerpågangen til Bergen har vært påtakelig, og derfor valgte da også DAT nylig å sette inn en ATR 72-maskin med inntil 68 seter på ruten som går tre ganger daglig fra Rygge til Bergen.
annonse


4700 innenrikspassasjerer
I september benyttet ca. 4700 passasjerer seg av innenrikstilbudet på Rygge til Bergen, Trondheim og Stavanger - mot 3850 i samme måned i fjor, i følge moss-avis.no.

På utenriksrutene som domineres av Ryanair, er det som vanlig en økning. I september var det 168.500 passasjerer på utenriksrutene; opp 7.000 fra i fjor.

Flyplassledelsen mener at økningen er selvforsterkende. Flere fristes til å bruke Rygge flere ganger på grunn av sin enkelhet og nære beliggenhet på E6. Prismessig er i tillegg Ryanair en vinner i markedet.

Ut over høsten tror Pål Tandberg på enda lavere billettpriser.

– De store flyselskapene har justert sine inntektsanslag. Det skjer på bakgrunn av en forventning om lavere billettpriser. Det skjer på bakgrunn av krise i Europa og mye ledig kapasitet. For passasjerene er dette gode nyheter. , sier Tandberg og viser til at passasjerinngangen for oktober med høstferiereiser og weekend-turer har vært meget god.

Lettere å konkurrere med Gardermoen
I følge administrerende direktør Pål Tandberg på Rygge Sivile Lufthavn, har markedet i økende grad fått øynene opp for at billettprisen Rygge – Bergen nå ligger på nivå med en billettpris fra Gardermoen inkludert billettpris på buss inn.

– Men en pris på rundt 1000 kroner fra Rygge er det nå lettere å konkurrere med Gardermoen, og flyene til Bergen er da også blitt fortere fulle. Derfor var det viktig for DAT å sette inn større fly for å kunne ta den økende etterspørselen, sier Tandberg.

1,8 millioner så langt i år
I sum ligger Moss lufthavn Rygge nå an til å nå et passasjertall på 1.850.000 i år.

Med en ny borgerlig regjeringen venter også en oppmykning av rammebetingelsene for flyplassen. Begrensingen på 21.000 flybevegelser per år vil bli opphevet. Det passer flyplassen bra nå som man i den foreliggende konsesjonssøknaden har tatt høyde for 30.000 flybevegelser.

– Begrensningen på 21.000 flybevegelser har vært politisk bestemt, og det synes vi ikke har vært riktig. Det samme gjelder åpningstidene på flyplassen. Her mener vi de må bestemmes av kommunene rundt oss. Det er de som har fordelene av arbeidsplasser, og det er de som samtidig ser på ulempene med støy. Det er forhold som veies opp mot hverandre, sier Pål Tandberg som ikke ønsker å utvide åpningstidene på flyplassen.

Det flyplassen ønsker klare retningslinjer på, er at fly som er forsinket skal kunne få lande på Rygge også etter stengetid.


BESØK OG LIK VÅR NYE FACEBOOKSIDE


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart