-->

14. oktober 2013

Norwegianpiloter varsler storstreik om to uker


Norwegianpilotene varsler storstreik (Norwegian)
Flere hundre piloter i flyselskapet Norwegian kan være ute i streik om to uker etter at det mandag ble brudd i tariffoppgjøret.
En omfattende streik blant pilotene vil i stor grad lamme selskapets trafikk og kan få voldsomme konsekvenser.
Fagforeningen varslet mandag kveld plassoppsigelse for alle sine 620 medlemmer. Hvis det ikke oppnås noen enighet mellom partene de neste 14 dagene, er streiken et faktum.
Pilotene mener de kommer til å bli fratatt rettigheter de har fått gjennom en rekke oppgjør, hvis Norwegianledelsen gjennomfører en massiv omorganisering.
annonseNorwegian Pilot Union mener å ha holdepunkter for å vente at bedriften vil etablere nasjonale flyselskap, lik de nyopprettede selskapene Norwegian Air Norway og langdistanseoperatøren Norwegian Long Haul, i hvert enkelt av landene selskapet opererer i, skriver NRK.no, mandag kveld.

– Knuser tariffavtalen
Så vil arbeidsforholdet bli overført de nasjonale selskapene, men den konsekvens at dagens tariffavtale blir sagt opp og at pilotene må forhandle fram en helt nye avtaler fra bunnen av i hvert av selskapene.

– Bedriften vil knuse avtalestrukturen vi tidligere har fremforhandlet og som danner grunnlaget for våre rettigheter. Derfor ble det konflikt, sier leder Halvor Vatnar i Norwegian Pilot Union.

I praksis vil det som i dag er en arbeidstakergruppe på tvers av landene Norwegian opererer i, bli splittet opp og svenske, danske og norske piloter isolert i enkeltgrupper, mener fagforeningen.

Slik NRK forstår det, er ikke de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret en sentral del av begrunnelsen for at pilotforeningen mandag varslet streik. Fagforeningen aksepterer at piloter får ulik lønn basert på ulike vilkår i de ulike landene de jobber fra.

Ber Kjos holde løfter
Men alle skal ha like muligheter til karriereutvikling uavhengig av hvilke underselskap de er ansatte i, krever pilotforeningen ifølge forhandlingsleder Thore Selstad Halvorsen i Parat.

– Ulik avlønning basert på hvilken base i Europa de forskjellige er stasjonert på er naturlig og en del av vår tariffavtale. Men også selskapet tjener på at alle piloter kan benyttes der det er behov, sier Halvorsen.

Pilotene krever også at bedriften overholder inngåtte avtaler og at konsernsjef Bjørn Kjos etterlever sine egne løfter.

Tilliten til konsernledelsen er på et bunnivå etter at ledelsen endret pensjonsordningen tariffstridig og pilotenes oppfatning av at spanske piloter og kabinansatte blir brukt avtalestridig på blant annet norske innenriksflyginger.


BESØK OG LIK VÅR NYE FACEBOOKSIDE


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart