-->

10. januar 2014

Nytt EU-regelverk om væskehåndtering ved norske lufthavner


Illustrasjonsfoto
Fra og med 28. januar 2014 vil et nytt EU-regelverk innføres i sikkerhetskontrollene ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

Det nye regelverket er å betrakte som en justering av dagens regelverk - og et skritt mot at passasjerer om noen år kan få ta med seg det de ønsker av væske gjennom sikkerhetskontrollen.
Det nye regelverket gjør det mulig for transferpassasjerer utenfor EU og USA å ta med seg taxfree-varer gjennom sikkerhetskontrollen etter screening,
annonse


men praksisen med at alle passasjerer må legge annen væske i en 1-literspose som er synlig for sikkerhetskontrolløren vil fortsette – også i resten av Europa, sier securityrådgiver i Avinor, Ole Folkestad til Osloairports.com.

EU-direktivet, som forvaltes av Luftfartstilsynet i Norge, representerer en harmonisering av regelverket i USA og EU-landene og har vært praktisert i USA i flere år allerede.

Ikke lengre køer
-Den mest konkrete endringen er at en andel av transferpassasjerer som har handlet tax-free på andre lufthavner vil få sin væske analysert med spesielt utstyr etter screening, sier Folkestad, som understreker at denne gruppen reisende representerer en svært liten andel av flypassasjerene.

Regelverket innebærer også at du vil kunne bli bedt om å levere fra deg nødvendig mat for reisen (herunder barnemat) og flytende medisiner over 100 ml til analyse etter screening. Det har ikke vært praksis fram til nå.

-Men det legges opp til rutiner og små endringer i infrastrukturen vår som vil gjøre det enkelt å etterleve det nye regelverket. Det skal ikke bli lengre køer som en konsekvens av det nye EU-regelverket.
Spørsmål og svar om nytt EU-direktiv for væske i håndbagasje

- Hva er nytt fra og med 28. januar?
Det er at en andel transferpassasjerer som kommer fra andre lufthavner vil få sin væske analysert med spesielt utstyr. Tidligere kunne ikke transferpassasjerer som kommer fra reisemål utenfor EU og USA ta med taxfree/forseglingsposer gjennom sikkerhetskontrollen. Nå vil alle transferpassasjerer med godkjent taxfree/forseglingspose kunne ta dette gjennom sikkerhetskontrollen. I tillegg vil du også kunne bli bedt om å levere fra deg nødvendig mat for reisen (herunder barnemat) og flytende medisiner over 100 ml til analyse. Det har ikke vært praksis fram til nå.

- Hvorfor må medisiner og barnemat også sikkerhetskontrolleres nå?
Systemer for å oppdage flytende eksplosiver (Liquid Explosive Detection Systems (LEDS)) er en bedre sikkerhetsløsning enn å smake på eller teste på huden for å sikre at væsker som flypassasjerer bærer med seg er ufarlige.

- Hva skjer om jeg nekter å levere taxfreevarene til nærmere analyse?
Da blir du avvist i sikkerhetskontrollen.

- Hva skjer om mine taxfreevarer gir alarm ved nærmere analyse?
- Da kan du bli spurt om du er villig til å åpne væskebeholderen/flasken. Om du mener at innholdet i beholderen/flasken vil bli ødelagt av å åpnes, vil du bli intervjuet og det vil bli gjennomført håndsøk og manuell kontroll av bagasjen før du eventuelt kan få tilbake væsken/flasken.

- Hvorfor endres reglene for væsker nå?
Nye teknologier kan bedre håndtere trusselen forbundet med flytende eksplosiver. Derfor justeres regelverket. EU-direktivet representerer også en harmonisering av regelverket i USA og EU-landene, og har vært praktisert i USA i flere år allerede. I Norge er det Luftfartstilsynet som forvalter regelverket og fører kontroll med at det håndheves ved norske lufthavner.

- Vil det nye regelverket medføre ekstra kostnader for Avinor?
Ja, i størrelsesorden 20 millioner kroner.

- Hva er de neste stegene i å oppheve restriksjonene på væsker, og hva vil de innebære?
Det endelige steget er å oppheve restriksjonene på væsker ved hjelp av ny teknologi. Det neste skrittet kan bli å utvide antallet væsker som tillates. Hvis dette viser seg å være vellykket, er det siste steget å oppheve restriksjonene på alle væsker. Effektiv sikkerhet og praktisk gjennomførbarhet er de viktigste elementene i vurderingen av hvordan disse tiltakene skal iverksettes.

- Hva skjer andre steder i verden?
Australia, Canada og USA vil også oppheve restriksjonene som gjelder tollfrie varer i forseglede poser innen den oppsatte tidsfristen 31. januar 2014.
Reglene i andre land vil variere, og passasjerer bør på forhånd forhøre seg hos flyselskapene de reiser med, hvis de ønsker å frakte væsker i håndbagasjen.

- Hvordan påvirkes passasjerer som reiser fra Europa til USA?
USA vil innføre sikkerhetskontroll av væsker kjøpt i taxfreebutikkene og fraktet i forseglede poser, samtidig som EU. Dette betyr at EU-passasjerer i transitt på amerikanske flyplasser ikke behøver å legge tollfrie væsker i bagasjen de sender, men kan fortsette å ta dem med som håndbagasje frem til det endelige ankomststedet i USA.

- Hva er LAG?
LAG er den engelske forkortelsen for væsker, aerosoler og gel-produkter (Liquids, Aerosols, Gels). Denne termen viser til hovedkategoriene av stoffer som er underlagt restriksjonene på væsker, og som omfatter alle væsker, gel-produkter, aerosoler, pastaer, lotions, skum, kremer, syltetøy, blandinger av væske og fast stoff samt andre artikler som har en lignende konsistens, og som er flytende ved romtemperatur.

- Vil det nye regelverket gi lengre køer?
Nei, det nye regelverket avviker lite fra det vi praktiserer i dag og vil ikke gi lengre køer

- Er det passasjerene som skal betale for dette, og vil dette gi dyrere flybilletter?
Passasjerene betaler allerede en securityavgift som dekker vakthold og utstyr. Investeringer i nytt utstyr går inn i det vanlige driftsbudsjettet og vil ikke medvirke til en økning av securityavgiften. Totalt koster sikkerhetskontrollene ved Avinors lufthavner omkring en milliard kroner i året.

Kilde: Avinor
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart