-->

17. mars 2014

Utreder lufthavnenes samfunnsnytte


Fra Fagernes lufthavn Leirin (Foto: Avinor)
Hver stein skal snus når Avinor sammen med noen av de fremste forskningsinstitusjonene i landet kartlegger luftfartens samfunnsnytte både lokal og nasjonalt.


-Dette blir tidenes største og grundigste utredning av hva luftfarten tilfører samfunnet av verdier og nytte, sier strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander, om arbeidet som skal resulere i samlerapport som legges fram i september.
annonse


Utredningsarbeidet, hvor blant annet Transportøkonomisk institutt, Møreforskning og Universitetet i Nordland skal bidra, vil ta for seg luftfartens betydning for næringslivet, særlig olje og gassektoren, pendling mellom ulike arbeidssteder, reiseliv, et desentralt utdanningssystem, idrett og kultur – for å nevne noe.

-Vi skal kunne tallfeste hvilke ringvirkninger hver eneste av våre 46 lufthavner har for lokalsamfunn og region, samtidig som vi kommer til å tegne et bilde av det kulturelle og økonomiske bidraget fra luftfarten inn i det norske «samfunnsregnskapet», sier Sjølander.

Næringslivet og luftfarten
Norsk næringsliv er internasjonalt orientert og er avhengig av luftfarten i en stadig mer globalisert økonomi. I tillegg er mange næringer, særlig olje- og gassektoren, avhengig av luftfart for å utføre service, utviklings- og driftsarbeid. Utredningen vil se nærmere på luftfartens betydning for olje og gassektoren - spesielt for videre utvikling i nordområdene. I tillegg vil man belyse hva slags generelle krav og forventninger næringslivet har til luftfarten.

Kulturlivet og idretten
Flere utredninger har dokumentert luftfartens betydning for næringsliv og turisme, men mindre ressurser har vært brukt på å kartlegge hvor avgjørende luftfarten er for kulturlivet og for idretten.

-Uten en lufthavn i nærområdet, ville mange kulturarrangementer neppe sett dagens lys, sier Sjølander.

Han peker også på at uten et godt flytilbud ville mange idrettsklubber blitt tvunget til å redusere ambisjonsnivået sitt. Lange reiseavstander til kamper og arrangementer gjør andre transportalternativer uaktuelle.

-Luftfartens bidrag til kultur- og idrettsarbeidet i Norge er betydelig, og det blir interessant å få belyst dette bedre, slår Sjølander fast.

Betydning for høyskolene
I utredningen skal det hentes inn tall og gjøres intervjuer med studenter, ansatte og gjesteforelesere ved 39 universiteter og høyskoler. Poenget er å dokumentere hvordan luftfarten har bidratt til utvikling av utdanningsinstitusjoner over hele landet, herunder rekruttering av kompetanse, organisering av undervisning og konferanser.

-Vi vet at luftfarten spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen i Norge, og i møte med omverden ønsker vi å kunne legge fram tallene som dokumenterer dette innenfor hvert enkelt område. Noen tall vil sikkert bekrefte forhold vi allerede kjenner til. Andre funn vil gi oss ny kunnskap som kan brukes i arbeidet med å styrke luftfartstilbudet i Norge og befeste Avinors posisjon som en nasjonal hjørnesteinsbedrift, avrunder Sjølander.


IKKE GÅ GLIPP AV DET SOM SKJER. FÅ NYHETENE PÅ E-POST HVER
MORGEN KL. 07:00 - UFORPLIKTENDE OG HELT GRATIS


Din epostadresse:


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart