-->

16. april 2014

Vil ha tollsjekk av alle på Gardermoen


Illustrasjonsfoto
Nytt forslag skaper strid.

Regjeringen ønsker å forenkle «i løpet av kort tid», men tolldirektøren vil at passasjerer som skal fly videre fortsatt må hente ut bagasjen.Tolldirektør Bjørn Røse håper på en løsning der alle som skal fly videre, fortsatt må hente ut bagasjen sin og ta den gjennom tollkontrollen.
annonse


Risiko for å bli tatt
Regjeringen på sin side kommer trolig til å lande på en ordning der transittpassasjerer slipper å hente ut bagasjen for så å sjekke den inn på nytt. Det vil bety at den blir røntgenkontrollert et helt annet sted på flyplassen.

- Det å måtte gå forbi en toller med bagasje hvis man har uærlige hensikter, innebærer i seg selv en risiko for å bli tatt, sier Røse til Aftenposten.

Ny skranke
Han fastholder at dagens tollpraksis er den beste: Reisende må hente og sjekke inn bagasjen sin på nytt når de kommer fra utlandet. Men han kan se for seg en liten forenkling:

Den innebærer at passasjerene skal plukke opp bagasjen sin som i dag og ta den med til en ny innsjekkingsskranke like utenfor «ankomst utland».

- Her kan transittpassasjerer raskt levere inn sin bagasje til siste flystrekning uten å måtte stå i kø. Hvis flyplassledelsen legger godviljen til, kan disse reisende også få en egen og rask sikkerhetskontroll slik andre utvalgte passasjerer får. Dermed oppnår man en raskere transitt uten at det går ut over tollkontrollen, sier Røse.

SAS: Løser ingenting
Informasjonssjef Knut Morten Johansen sier at Røses forslag har vært forsøkt, men at det ikke løser noe for flypassasjerene. - Med dette forslaget må de reisende fortsatt hente sin egen bagasje ved ankomst, gå gjennom tollkontroll, sjekke inn bagasjen på nytt og gå gjennom sikkerhetskontrollen. Det er jo akkurat det en forenklet tollkontroll skulle gjøre overflødig, sier Johansen.

I tillegg kan Røse tenke seg å få til en forenklet transfer videre i Norge for passasjerer med kun håndbagasje.

- Dette vil imøtekomme behovet for den delen av passasjerene som reiser oftest og som derfor vil ha størst behov for rask transfer, sier Røse.

Ingen blir stanset?
Tolldirektøren mener det er viktig at det skjer en kontroll av alle passasjerer for å ivareta samfunnssikkerheten.

- Man kan selvsagt innvende at svært få blir fysisk kontrollert i andres påsyn i dag. Men det er alltid en risiko for å bli plukket ut, sier Røse.

At de lovlydige passasjerene ikke opplever kontroll, samtidig som vi gjør mange beslag, viser at strategien fungerer, mener tolldirektøren.

Han sier at han ikke fester lit til beregningene om at den foreslåtte forenklede transferen skal klare å kutte tiden det tar å reise gjennom Oslo Lufthavn fra 50 til 35 minutter.

- Utenlandske flyselskaper mener det ikke er realistisk å kutte transfertiden med så mye slik forslaget tilsier. Det vil ta lengre tid. Men for å «selge inn» forslaget, opererer man med en tidsbruk som ikke får støtte i det øvrige luftfartsmiljøet , sier Røse.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart