-->

16. mai 2014

Du kan bli feit av flystøy


"Av fly blir du fet?" (Illustrasjonsfoto)
Dette er ikke overskriften fra en tabloidavis, ei heller en dårlig spøk.

Derimot viser en ny studie fra Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm at personer bosatt nær Stockholm lufthavn Arlanda, som har vært utsatt for flystøy i en årrekke, er drøyere rundt magen enn andre.




Sammenhengen var særlig sterk for personer som ikke flyttet i tiårsperioden mens studien pågikk, og for de som samtidig opplevde stress i arbeidslivet.
annonse


Magen este ut både hos støyutsatte kvinner og menn.

Det ble også funnet sammenheng mellom langvarig eksponering av flystøy og kroppsmasseindeks (BMI) samt type 2-diabetes. Det er første gang det er vist en slik sammenheng mellom flystøy og kroppsmasseindeks eller type 2-diabetes, skriver forskning.no.

Helseskadelig støy
Resultatene tyder på at eksponering for støy kan ha en større innvirkning på helsen enn hva som hittil har vært kjent. Økt bukomfang er en risikofaktor for både hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes.

Studien tar for seg mer enn 5000 menn og kvinner fra fem kommuner i Stockholmsregionen. Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

Deltagerne ble fulgt gjennom åtte-ti år, med gjentatte spørreundersøkelser og kliniske undersøkelser.

Flystøynivå ble beregnet for alle adresser som deltagerne bodde på underveis i studien, utfra radarspor av flytrafikken rundt Arlanda. Blant deltagerne er innbyggere fra Sigtuna kommune der Arlanda flyplass ligger.

1,5 cm for hver femte dB
– Resultatet viser at personer som har vært utsatt for flystøy i perioden økte mer i mageomkrets enn de som ikke var eksponert.

Økningen tilsvarer 1,5 cm for hver økning av støynivået med 5 desibel, sier doktor i medisin Charlotta Eriksson ved Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet. Økningen var særlig tydelig hos deltakere som var utsatt for flystøy under hele studiens varighet.

Stress
Økningen i mageomkrets var også særlig tydelig hos personer som samtidig opplevde stress på jobben. Det er tidligere vist at ulike typer stress har sammenheng med risiko for overvekt.

For type 2-diabetes er de støyeksponerte tilfellene få, og resultatene er derfor usikre.



www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage