-->

12. juni 2014

SAS: Svake inntektstall i april


SAS med svake inntektstall i april (SAS Group)
SAS-konsernets inntekter per passasjerkilometer gikk ned med 16,6 prosent i april sammenlignet med i fjor. Det er i tillegg dårlig nytt for et selskap i krise at det såkalte PASK-nivået – passasjerinntektene i relasjon til tilgjengelige flyseter – samtidig gikk ned med 6,4 prosent.

Også for mai måned er det klart at både passasjer-yielden og PASK, sammenlignet med samme periode i fjor, fortsatt blir negativ.


SAS-konsernets regulære passasjertrafikk (RPK) steg derimot med 7,8 prosent, sammenlignet med mai i fjor, og kabinfaktoren i den regulære linjetrafikken økte med 2,3 prosentenheter til 75,8 prosent. Totalt fløy SAS Group 2,67 millioner passasjerer i mai, som er 8,8 prosent flere enn samme periode i fjor. Av dette utgjør den regulære trafikken for 2,55 millioner passasjerer.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart