-->

7. juli 2014

2,7 millioner fløy SAS i juni


2,7 millioner passasjerer fløy med SAS i juni (SAS Group)
SAS fraktet til sammen 2,727 millioner passasjerer på sine ruter i juni. Det er 12.4 prosent flere enn samme måned året før. Kabinfaktoren økte med 2.8 prosentpoeng til 83 prosent . Størst fremgang var det på det europeiske rutenettet, mens også innenriks og interkontinentalt fikk fremgang i juni.Trafikkken målt i RPK økte med 9,6 prosent mens kapasiteten målt i ASK var 5.9 prosent høyere enn i juni 2013. Yielden for mai 2014 var (repporteres en måned etter trafikktallene) var i mai 8.8 prosent lavere enn tilsvarende måned året før. For PASk var nedgangen på seks prosent.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage