-->

13. august 2014

Moss lufthavn doblet overskuddet i fjor


Flere reisende ga et bedre overskudd for Rygge i fjor
Flere passasjerer sørget for et enda bedre overskudd for Moss lufthavn Rygge i fjor.

Moss lufthavn Rygge skal være glad de har eiere med sterke finansielle muskler i ryggen, for det vil ta tid før investeringene som er gjort kaster av seg.Men, nå er flyplassen litt nærmere målet enn tidligere.
annonse


110 prosent bedring
2013-regnskapene er ennå ikke offentlige, men Reiselivsavisen.no er kjent med at resultatet etter skatt i fjor endte på 12,08 millioner kroner. Det fremkommer i et av regnskapene til en av flyplassens eiere.
Resultatet er en forbedring på 6,3 millioner kroner eller 110 prosent fra 2012. Da rapporterte selskapet et årsresultat på 5,7 millioner kroner.

Rygge Sivile Lufthavn AS, som er selskapets som eier og driver terminalområdet i Østfold, kommenterer aldri regnskapstall før de er innsendt til Brønnøysundregistrene.

Styrker egenkapitalen
Hele overskuddet fra i fjor overføres til selskapets egenkapital, som ved årsskiftet dermed var på 150,9 millioner kroner.

Dette er rutetilbudet fra Rygge

Det er fortsatt et stykke igjen før selskapet har positiv egenkapital, om man legger tidligere underskudd til grunn. Om ikke noe uforutsett skjer, er egenkapitalen i pluss den dagen årsoverskuddene er akkumulert til 118 millioner.

Utvidet passasjertall
Ifølge Avinors statistikkdatabase hadde Moss lufthavn Rygge i fjor 1,9 millioner passasjerer, noe som er en vekst på nesten 200 000 passasjerer fra 2012.

Utfordringen for flyplasseieren er at de har hatt et tak på antall flybevegelser i året. Det er satt til 21 000 flybevegelser, noe som tilsvarer rundt regnet to millioner reisende.

I november i år utløper avtalen, men i vår ble det kjent at Samferdselsdepartementet har utvidet konsesjonen til å gjelde 30 000 flybevegelser. Dermed er det grunnlag for videre vekst på Moss lufthavn Rygge.

Nye åpningstider
Det meste av trafikken over den private flyplassen i Østfold utføres av Ryanair, og med deres flyflåte lagt til grunn, er det rom for å fly rundt tre millioner passasjerer årlig til og fra Moss lufthavn Rygge.
Flyplassen har også fått utvidet tidspunktet fly kan lande og ta av om morgenen og kvelden. I sum gir det én time lenger driftstid i døgnet.
Første fly kan lande eller lette klokken 06.00 og for siste maskin er fristen midnatt.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart