Nye nettsider og enklere Wi-Fi på Oslo Lufthavn


Avinor har lansert nye nettsider (Avinor)
Avinor og Oslo Lufthavn ønsker å gjøre flyreisen enklere. Nå er nye nettsider og forenklet påloggingsløsning for Wi-Fi lansert.

Den nye nettsiden er først og fremst rettet mot reisende, med informasjon om flytider, avvik og annen informasjon knyttet til reisen. Søket er satt i sentrum, og du kan nå søke etter blant annet strekning, flight, eller tema.

Annen informasjon om Avinor og Oslo Lufthavns virksomhet presenteres mer adskilt fra reiseinformasjonen enn tidligere, for at alle målgruppene lett skal finne det de trenger.
annonse


Nettsidene tilpasses automatisk skjermen du bruker. Universell tilgjengelighet er også høyt prioritert i den nye løsningen.

De nye sidene har vært tilgjengelige for mobilbrukere siden juni, og vi har mottatt mange innspill fra publikum som har påvirket løsningen.

Fra 15. september møter alle den nye løsningen. Noe funksjonalitet og innhold ligger fortsatt i gammel løsning i påvente av ferdigstilling. Dermed sameksisterer nye og gamle nettsider i en periode fremover.

Enklere Wi-Fi
Passasjerene får nå en enklere og raskere tilgang til trådløst nett på flyplassen, og slipper å få kode på SMS. Rask og god Wi-Fi er viktig for mange, det har Avinor fått tilbakemelding på via mange kanaler.

Den nye løsningen gir brukerne færre trinn å gå gjennom for å logge seg på. Brukerne kan fortsatt velge mellom 2 timer gratis Wi-Fi som tidligere, eller å betale for mer tid og høyere hastighet. Mobiltilpassing av den nye påloggingssiden kommer i neste versjon.
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene