-->

24. september 2014

SAS åpner for å leie inn lavtlønnet flymannskap


SAS åpner for å leie inn lavtlønnet flymannskap (SAS Group)
SAS avviser ikke lenger at selskapet kan komme til å leie inn ansatte på lavere lønn for å erstatte fast ansatt mannskap.

Hvis Norwegian får fortsette å bruke billig, utenlandsk arbeidskraft på rutene mellom Skandinavia og USA, vil også SAS vurdere det samme.
SAS-ledelsen har frem til nå kategorisk avvist muligheten for at selskapet skal følge eksemplene til blant annet Ryanair og Norwegian.
annonse


Lavprisselskapene har måttet tåle bitende kritikk for å basere stadig mer av sin drift på personale som ikke er ansatt i eget selskap. Jobbene er outsourcet til eksterne rekrutteringsselskaper som ansetter folk på lokale lønnsnivå, samtidig som selskapene unngår å ha noe arbeidsgiveransvar for disse. Nå er SAS ikke så sikre på sin motstand lenger, i følge Aftenposten.

Advarer om outsourcing
I et brev selskapet har sendt Samferdselsdepartementet protesterer SAS kraftig på det selskapet oppfatter som en urimelig favorisering av Norwegian. Bjørn Kjos har siden sommeren 2013 kunnet fly langruter til USA med lavtlønnet asiatisk mannskap, som bor utenfor EU/EØS-området og ikke har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Dette er mulig fordi Norwegian opererer på en dispensasjon fra Luftfartstilsynet fordi selskapet flyr med en irsk driftslisens på et norskregistrert selskap.

Dette vil SAS nå ha en slutt på, og har lagt frem kravet om dette i et brev til departementet. SAS advarer mot at hvis det ikke blir fastsatt et regelverk som gir like konkurransevilkår for alle selskap, vil dette kunne få konsekvenser for selskapets ansettelsespolitikk:

- Vårt utgangspunkt er fremdeles at vi skal basere oss på egne, faste ansatte på skandinaviske vilkår som bor, jobber og betaler sin skatt i Skandinavia. Men vi kan ikke garantere dette for all fremtid dersom konkurrentene får myndighetenes tillatelse til å operere under andre og langt mer gunstige økonomiske forhold, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

- Ingen trussel
Han synes det er et viktig poeng at SAS er eneste europeiske selskap som er i direkte konkurranse med Norwegian på flyvninger fra Skandinavia til USA.

- Konkurransen fra Norwegian mener vi er basert på en omgåelse av norsk lovgivning. Dette gjør at selskapet kan operere med helt andre betingelser enn SAS, som selvsagt må forholde seg til alle skatter, avgifter, lover og betingelser som vi har her i Skandinavia, sier Johansen.

Han understreker at brevet ikke må oppfattes som en tom trussel:

- Dette er ingen trussel. Vi vil at myndighetene skal tilrettelegge for like konkurransevilkår, slik at SAS ikke tvinges inn i en situasjon som går ut over skandinaviske arbeidsplasser, sier Johansen.

annonse


Solvik-Olsen: Like vilkår
I brevet til Samferdselsdepartementet påpeker SAS at man finner det helt urimelig at norske myndigheter legger opp til å gi Norwegian dispensasjon.

Også toppledelsen i SAS har ved flere anledninger gitt uttrykk for mindre motstand mot å ha en stab som ikke er ansatt i selskapet. Konsernsjef Rickard Gustafson har tidligere bestemt avvist å følge ansettelsespolitikken i Norwegian og Ryanair. I den senere tid har han endret sine formuleringer til at «SAS ikke skal være en pådriver» for en slik ny praksis.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil overfor Aftenposten ikke kommentere kravet fra SAS, men skriver i en e-post at det er Samferdselsdepartementets målsetting at norske luftfartsaktører skal ha like rammevilkår for sin virksomhet.

Norwegian: - SAS får spesialbehandling
Norwegian vil søke om forlenget dispensasjon for å fortsette sine USA-flyvninger når den eksisterende dispensasjonen går ut i midten av desember, opplyser kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik. Hun er sterkt uenig i at det er Norwegian som får spesialbehandling av norske myndigheter:

- Det er en drøy påstand fra et selskap som selv sitter med en spesialordning fra de skandinaviske myndighetene hvor de har ett bein i EU og ett bein utenfor og kan operere fly og mannskap «fritt» mellom landene i Skandinavia. Norwegian blir nektet en tilsvarende likebehandling. Vi må – i likhet med SAS – også ha et fotfeste i EU i fremtiden. At vi ikke har dette riktig på plass gjør at vi mister tilgang til ruter vi ellers kunne fløyet. Vi er nektet å fly mellom Helsinki og Dubai fordi vi ikke er i EU.

- Spesialbehandlingen SAS får av skandinaviske myndigheter er sterkt konkurransevridende, vi har søkt norske myndigheter om likebehandling for flere år siden og blitt nektet dette fordi SAS-ordningen er «historisk betinget». I tillegg kjører SAS et lobbyapparat mot amerikanske myndigheter for å stoppe Norwegian, sier Skånvik.IKKE GÅ GLIPP AV DET SOM SKJER.
FÅ NYHETENE PÅ E-POST HVER
MORGEN KL. 07:00 - HELT GRATIS


Din epostadresse:


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart