Konkurransetilsynet vil granske SAS etter prishopp


Konkurransetilsynet vil granske SAS-priser (Wikipedia)
Etter at SAS fikk gjeninnført ordningen med bonuspoeng på innenriks flyreiser, har selskapet satt opp prisene. Nå vil Konkurransetilsynet se nærmere på ordningen.

For et og et halvt år siden opphevet den rødgrønne regjeringen forbudet mot opptjening av bonuspoeng på flyreiser innenriks. Nå mener SAS at det samme bonusprogrammet har hjulpet dem til å ta seg bedre betalt for flyreiser.
– Etter sommeren har vi gjennomført en prisøkning på 50 til 100 kroner per billett. Vi har fortsatt like fulle fly. Det viser at justeringen har vært vellykket, sier salgs- og markedsdirektør Eivind Roald i SAS.
annonse


Han sier til abcnyheter.no at han ikke er enig i at bonusopptjening fører til høyere billettpris, men mener at bonusprogrammet gir selskapet mer lojale kunder.

– Vi tror at de som reiser oftest er villig til å betale ekstra for tilgang til flere tjenester, sier han.

Konkurransetilsynet vil gjennomgå ruteregnskapene til SAS og Norwegian i løpet av kort tid. SAS har klaget på tilsynets krav om å få oversendt ruteregnskapene, men fikk ikke medhold.

– Det er interessant å høre at SAS sier bonusprogrammet virker, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

– Vi er fremdeles av den oppfatning at bonusprogrammer kan begrense konkurransen i flymarkedet og vil følge utviklingen tett fremover, understreker han.

annonse | budget


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2020
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart