-->

23. november 2014

NHO Luftfart: forliket setter flyruter i distriktene i fare


NHO Luftfart frykter at økte kostnader kan føre til rutekutt (Illustrasjonsfoto)
Forliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig folkeparti vil øke kostnadene for flygninger i Norge med nesten 200 millioner kroner, ved at CO2-avgiften økes fra 57 øre literen til 105 øre literen på innenriks flygninger.


Samtidig har regjeringen vedtatt å øke passasjeravgiften innenlands med seks prosent. Dette betyr at ulønnsomme flyruter i distriktene står i fare for bli nedlagt, frykter NHO Luftfart.
annonse


- Dette kommer ikke til å redusere utslipp av CO2 fra luftfarten. Det vi trenger er å innføre fornuftige incentiver for å ta i bruk bio-fuel på fly. Det vil bringe luftfarten ytterligere i en bærekraftig retning. Her har vi invitert til en dialog med politikerne, sier Torbjørn Lothe, adm dir i NHO Luftfart, i en pressemelding.

- Dessverre er det grunn til å tro at disse avgiftsøkningene vil føre til at flyruter i Nord-Norge og andre steder med lavt belegg kan bli nedlagt, sier Lothe.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart