-->

23. juni 2015

Ønsker sammenslåing av Avinor og Oslo Lufthavn


Ønsker sammenslåing mellom Oslo lufthavn og Avinor (Avinor)
Avinors konsernstyre ga 19. juni sin prinsipielle tilslutning til at Avinor AS og Oslo Lufthavn AS slås sammen.


Sammenslåingen vil være et ledd i den pågående prosessen med modernisering og effektivisering,
annonsehvor organiseringen av lufthavnvirksomheten også har blitt vurdert. Målet er formell beslutning i løpet av 4. kvartal, med gjennomføring fra og med 1. januar 2016.

Lønns- og arbeidsvilkår
Fusjonen har ikke som formål å endre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, men det vil bli gjort et arbeid for å harmonisere forskjeller i avtaleverkene mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS.

En sammenslåing vil ikke ha finansielle eller skattemessige konsekvenser for konsernet, og forutsetter aksept fra Samferdselsdepartementet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage