-->

23. august 2015

Fare for streik på Rygge


All flytrafikk kan stanse på Rygge fra 10. september (Wikimedia)
All sivil flytrafikk på Moss lufthavn Rygge kan bli lammet fra 10. september. 25 ansatte som arbeider med brann og redningstjeneste kan gå ut i streik.
I november i fjor overtok Rygge sivile lufthavn AS arbeidsgiveransvaret for 25 organiserte i Norsk Tjenestemannslag som arbeider med brann-, redning- og plasstjenester ved flyplassen. De 25 var inntil da ansatt i Luftforsvaret.


Det ble innledet forhandlinger med NHO Luftfart om tariffavtale, men disse forhandlingene ble brutt av forbundet i juni uten at det var oppnådd enighet.
annonse

Til Riksmeglingsmannen
Det er berammet forhandlinger hos Riksmeglingsmannen 9. september. Dersom disse forhandlingene ikke fører fram er det varslet streik fra torsdag 10. september, skriver nrk.no

– Vi håper på en løsning hos Riksmekleren 9. september. Skjer ikke det, vil 25 NTL-organiserte som jobber med brann-, redning- og plasstjenester streike fra arbeidsdagens begynnelse 10. september, sier Tor Erik Granum.

Han opplyser at de har forhandlet med NHO Luftfart for å få arbeidsgiveren til å holde løftene de ga de ansatte da RSL overtok beredskapen og driften av lufthavnen fra Luftforsvaret.

Skulle ikke tape på overføring
– Da ble det lovet at ingen skulle tape på overføringen. I forhandlingene var det likevel ikke mulig å bli enige. Til slutt måtte vi i NTL bryte forhandlingene og be Riksmekleren om hjelp for å forsøke å få på plass en avtale.

Tjenestemannslaget krever blant annet at de ansatte skal ha en lønnsmessig kompensasjon for å ha mistet medlemskapet i Statens Pensjonskasse, forsvarlige permisjonsregler for fødsels/svangerskapspermisjoner og sikringsbestemmelser for røykdykkerne.

– I tillegg ligger tilbudet våre medlemmer har fått på lønn langt under lønnsbetingelsene til grupper vi kan sammenligne oss med, sier Granum.

Har tro på enighet
Administrerende direktør Pål Tandeberg ved Rygge Sivile lufthavn har tro og håp på at de unngår en streik i september.

– Vi skal få hjelp av meklingsmannen 9. september og vi har stor tro på at vi skal bli enige gjennom den prosessen. Vi er enig om at de skal ha de samme betingelsene som de hadde i Forsvaret. Det tilbudet har vi gitt. Jeg tror det bare er slik at vi opplever noen punkter litt forskjellig. Det blir å klargjøre det, sier Tandberg.

– Hvilke konsekvenser kan en streik føre til?

– Det er mange aktører på en flyplass som kan lamme hele flyplassen. Det er klart at streiker brann og redning, kan vi ikke ha sivil trafikk i den perioden. Det vil være svært uheldig.

Det er foreløpig ikke sendt ut permitteringsvarsel til andre ansatte på flyplassen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart