-->

7. oktober 2015

Statsbudsjettet 2016: Flyreisene dine kan bli dyrere


Flyreisene kan bli dyrere dersom regjeringens forslag til høyere moms-
satser for flyreiser går gjennom i Stortinget (Espen Solli/ OSL AS)
NHO-direktør kritiserer den borgerlige regjeringen i uvanlig sterkt ordelag. Han mener nye momssatser vil gjøre det dyrere å fly.

- Dette er feil medisin i en situasjon der norsk næringsliv skal omstille seg til en ny virkelighet.

Den samlede avgiftsøkningen for luftfarten nærmer seg 800 millioner kroner på to år, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.
annonse

I statsbudsjettet som legges frem av finansminister Siv Jensen onsdag ligger det ett forslag om øke merverdiavgiften (på folkemunne «moms») fra åtte til ti prosent.

Lothe sier til E24.no at det vil gi en kostnadsøkning på 250 millioner kroner. Det er på toppen av andre store avgiftsøkninger siden den nye regjeringen tiltrådte.

Han legger til:

- Norsk luftfart er en av de viktigste katalysatorer for vekst. Nye undersøkelser viser at én krone skapt i luftfarten gir 5,60 kroner i økt verdiskapning for Norge. Luftfarten er avgjørende for hele næringslivet og er en nøkkelfaktor når nye investeringer skal besluttes, sier Lothe.

NHO Luftfarts-direktøren sier videre at det er naturlig at det i første omgang vil slå ut på flyprisene til privatreisende.

- I andre rekke vil det påvirke flytilbudet spesielt på flyreiser ut til distrikene og til Nord-Norge der lønnsomheten allerede er under press. Det vil dermed slå ut for næringslivet, og det i en økonomi som går tøffere tider i møte. Det er huske å viktig på at luftfarten skaper mange arbeidsplasser.

Vil bedre samferdselen
Under finanstalen i Stortinget uttaler finansminister Siv Jensen imidlertid:

- Bedre infrastruktur er en av Høyre/FrP-regjeringens viktigste satsinger. En effektiv og moderne infrastruktur legger grunnlaget for økt verdiskapning og styrker vekstevnen i norsk økonomi.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart