-->

29. januar 2016

Widerøe med økt kapasitet under Rørosmartnan


Øker kapasiteten under Rørosmartnan (Widerøe)
Widerøe setter opp ekstra setekapasitet på ruten Røros – Oslo i forbindelse med Rørosmartnan søndag 21. februar.

- Helga tilknyttet martnan er en periode med mange reisende over lufthavna, sier lufthavnsjef og sjefflygeleder ved Røros lufthavn, Gudbrand Rognes.
Den vanlige ettermiddagsavgangen søndag 21. februar, som tar av fra Røros i 18-tiden er allerede fullbooka.
annonse- Det er gledelig å observere at etterspørselen etter flyseter er stor. På lufthavna er vi tilfreds med at Widerøe er kundeorienterte, lytter til lokalsamfunnets innspill, og øker kapasiteten når det er spesielle behov, sier Rognes til retten.no.

Marnans historie
Det var Røros Kobberverk som gjorde Røros bergstad til et travelt handelssted allerede et par hundre år før martnan ofisielt ble opprettet. Kobberverket var i drift i 333 år, fra 1644 til 1977. Bergverkssamfunnet avhengig av tilførsel av matvarer og andre forsyninger. Folk kom fra alle kanter for å selge varer som korn, erter, tørrfisk, småsei, salta og røkt kjøtt, sild, smør, ost, tobakk, humle, lin, lerret, vadmel, brennevin og hester. Til verksdrifta måtte de ha redskaper, krutt, jern, ler og tauverk. Bare kull, ved og tømmer ble skaffet lokalt. Alle varer måtte fraktes med hest og slede vinterstid eller kløves til Røros.

Vinter var markedstid
Samfunnet var veiløst, så man var avhengig av godt sledeføre for å få fram varene. Den ulovlige handelen på Røros florerte om vinteren. Verket var flere ganger nødt til jage bort handelsmenn uten privilegier, spesielt selgere av ulovlig brennevin. Sledeføret gjorde det lett å ta med seg store lass, og om vinteren kunne man dessuten møtes utenfor byens sentrum, blant annet på isen på Hittersjøen og gjøre de mer eller mindre lyssky geskjeftene sine der.

Opplev VinterRøros på sitt vakreste, bestill din tur nå!

Røros Kobberverk hadde opprinnelig monopol på all handel i bergstaden. På 1700-tallet sluttet de å håndheve dette monopolet fordi det var umulig å stoppe den frie omsetningen av varer. I 1801 fikk noen få kjøpmenn på Røros tillatelse til å drive med handel, mot avgift.

Marked ved kongelig resolusjon
Men den ulovlige handelen på Røros bare økte. I 1842 ble det slutt på kjøpmennenes handelsprivilegier som på mange måter var meningsløse når til og med verkseierne handlet på si. Etter mange års påtrykk fra Røros kommune til Indredepartementet, ble historiens første Rørosmartna holdt i 1854. En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende: ”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned og varer til den påfølgende fredag.” Det anslås at Røros bergstad var et handelssentrum for minst 30.000 mennesker på den tida da Rørosmartnan ble opprettet.

Kilde: rørosmartnan.no


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart