-->

10. februar 2016

Motvind for flyavgift


Forslag om klimaavgift møter kun motbør (Illustrasjonsfoto)
Både Ryanair og Miljøpartiet De Grønne vil stanse regjeringens flyseteavgift. Forslaget bryter internasjonale avtaler, mener NHO Luftfart.

Med fortsatt to uker igjen før høringsfristen på regjeringens forslag om å innføre en ny flyseteavgift går ut, har «klimaavgiften» så langt kun høstet kritikk fra høringsinstansene. Ingen av de innsendte høringssvarene er positive.Flyselskapene Ryanair og TUI Fly Nordic er i likhet med Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Nordland kritiske til forslaget. Der MDG i Oslo vil privatbilismen til livs, vil MDG i Nordland holde flyene på kortbanenettet utenom ekstraavgifter.
annonseNordland fylkesting konkluderer med «NEI» i sitt høringssvar, noe også blant annet Sandefjord kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune gjør, skriver Dagens Næringsliv.

«Et feilskjær»
NHO som NHO Luftfart har fått en juridisk betraktning som konkluderer med at forslaget bryter med EØS-avtalen. Avgiftsforslaget har nemlig en rekke unntak hvor det ikke skal betales avgift, som i praksis kan bety ulovlig statsstøtte.

NHO Luftfart har ennå ikke levert sitt høringssvar.

– Men det kommer til å bli omfattende, fastslår administrativ direktør for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Som juridisk ammunisjon har Lothe hentet inn en betraktning fra advokatfirmaet Kluge. Konklusjonen er at forslaget fra regjeringen er i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte.

– Rapporten vi har fått, bekrefter at avgiftsvedtaket er et feilskjær fra regjeringen, sier Lothe.

Flyseteavgiften kom til som et kompromiss under nattlige budsjettforhandlinger i Stortinget i høst, og Lothe mener vedtaket er svært lite gjennomtenkt.

– Politikerne hadde jo ikke noen muligheter på en søndag kveld til å vite hva forslaget medførte rettslig sett, sier Lothe til avisa.

Kluge-rapporten mener at flyselskapene SAS og Widerøe, som har avtale om å befrakte passasjerer mellom selskapene, vil få en fordel da passasjerene kun vil bli ilagt ekstraavgift én gang. Såkalte «point to point»-selskaper som Ryanair vil bli diskriminert, ifølge rapporten.

Ryanair har allerede varslet at flyselskapet vil fly vekk fra Moss lufthavn, Rygge skulle flyseteavgiften bli en realitet. Høringsbrevet fra flyselskapet konkluderer med at avgiften er:
  • konkurransevridende
  • miljøskadelig
  • vil hemme økonomisk vekst i Norge
  • juridisk svært tvilsomt
I tillegg mener Ryanair at forslaget generelt er dårlig utredet og baserer seg på direkte feil datagrunnlag. Generelt peker Ryanair at forslaget vil ramme lavkostselskaper hardere enn andre flyselskaper, og også favorisere Avinor-eide flyplasser fremfor de private flyplassene Torp og Rygge. Sistnevnte flyplass står ifølge eierne i fare for å bli nedlagt hvis flyseteavgiften blir en realitet. Ryanair ønsket mandag ikke å utdype sitt høringsbrev ytterligere.

En «klimaavgift»
I et brev til NHO Luftfart fastslo statsminister Erna Solberg i desember at den foreslåtte avgiften er en klimaavgift.

– Dette presiserer hvordan denne avgiften skal vurderes rent juridisk, sier Torbjørn Lothe. En miljøavgift medfører nemlig andre prosedyrer både innenfor EU-retten såvel som andre internasjonale avtaler. Kluge-rapporten konkluderer for eksempel at de foreslåtte unntakene i avgiften må kunne grunngis ut fra et miljøperspektiv, og at slike avgifter ikke kan innføres uten at EFTAs overvåkningsorgan Esa har godkjent dette på forhånd.

– Juridisk hadde det vært andre bestemmelser hvis avgiften hadde vært en ren skatt, fastslår Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Den foreslåtte avgiften er beregnet til å kunne gi et årlig proveny på rundt to milliarder kroner, og skal etter planen bli innført 1. april i år.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart