-->

19. juni 2016

Norwegian får bruke utenlandsk besetning på norskregistrerte fly


Får bruke utenlandsk besetning på norskregistrerte fly (Norwegian)
Norwegian får gjennomslag for bruk av mannskap fra andre kontinenter på norskregistrerte fly.

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier til Dagens Næringsliv at arbeid på norsk- og utenlandskregistrerte fly blir likestilt i lovverket.

– Det er ingen parter som kan argumentere for at lovavdelingens vurdering er feil. Derfor blir forskriften endret, sier Hauglie.
annonse– Likebehandling
Norwegian har lenge ment at norske myndigheters praktisering av utlendingsforskriften har hindret dem i å benytte seg av asiatisk personale på norskregistrerte fly. Nå får flyselskapet gjennomslag, etter tre års strid etter at de begynte med langdistanseflyginger. Saken har vært på høring siden mars.

– For vår del er det en stadfestelse av det vi hele tiden har ment. Vi har retten på vår side når vi har bedt om likebehandling med andre flyselskaper, sier Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonssjef i Norwegian, til Aftenposten.

– Sikkerhetsrisiko
Fagforbundet Parat frykter imidlertid at denne endringen kan innebære en sikkerhetsrisiko.

– Vi mener det er en underlig forskjellsbehandling når man åpner for å slippe inn personer som ikke må være underlagt den samme bakgrunnssjekken som norske borgere og EU-borgere blir underlagt, sier nestleder Vegard Einan til NTB.

Norske eller europeiske ansatte må legge fram politiattest som dokumenterer fem års plettfri vandel. Luftfartstilsynet bekreftet tidligere i år at det er «svært utfordrende» å vurdere politiattester for personer fra ikke-europeiske land.

Bestill hotellrommet nå, betal under oppholdet!

– Nå åpner man for å ansette enda flere som det ikke er foretatt bakgrunnssjekk av. Det kan være en farlig vei å gå. Vi antar jo at dagens krav er basert på en reell trussel, eller så mener man at det er viktigere å sjekke europeere enn andre, sier Einan.

Han sier at det også er uklart hvorvidt regjeringen i sine forskriftsendringer også sikrer at ikke-europeiske borgere ikke skal jobbe på fly internt i Europa.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart