-->

8. juli 2016

Styrker kiss and fly tilbudet til de reisende


Styrker kiss and fly tilbudet til de reisende (OSL AS)
Som en forberedelse til åpningen av «Nye Oslo Lufthavn» gjøres kiss and fly-feltet foran terminalen mer tilgjengelig for de reisende, og tilpasses det store antall passasjerer som ankommer med bil. Målet er at de reisende skal oppleve en bedre og mer tilrettelagt ankomst enn de gjør i dag.Fra 12. juli vil det kun være tillatt å slippe av reisende i en kort periode før bilistene må velge å parkere på korttidsparkeringen eller kjøre videre.
annonseDette gjøres for å skape en bedre opplevelse for de som skal benytte kiss and fly-området.

- Hele ideen med kiss and fly er at det skal være kontinuerlig bevegelse av folk som skal slippe av reisende og kjøre videre. Dessverre er det veldig mange som setter fra seg bilen og følger folk inn i terminalen. Dette medfører få ledige plasser, mange dobbeltparkeringer og således en dårlig opplevelse for så vel kunder som ansatte, sier Jan Rune Barli, avdelingssjef Eiendom i Avinor.

Opphold deg ved bilen
Alle skiltene som i dag viser «fem minutters parkering» vil endres til «Parkering forbudt – På grunn av sikkerhet må sjåføren heretter oppholde seg i eller ved bilen».

På tide å besøke Bestemor i sommer? Fly til 30 norske byer fra Gardermoen

- Vi gjør dette slik at de som faktisk skal slippe av reisende, kan få plass til å gjøre nettopp det. Dersom man ønsker å følge folk inn i terminalen kan man parkere på korttidsparkeringen der man kan stå så lenge man trenger, og de første fem minuttene gratis, sier Barli.

Store kødannelser foran terminalen
- Det har også tidvis vært trafikale utfordringer på det ytterste trafikkløpet, som følge av at det er for stort belastning på det innerste trafikkløpet. Dette har gitt både Oslo Lufthavn og politiet utfordringer ettersom det ytterste løpet er E16. Det grepet vi nå gjør vil bedre også denne situasjonen, forklarer Barli.

Bedre regulering gir bedre passasjeropplevelse
Flere kommersielle aktører driver i dag sin virksomhet som en direkte følge av passasjerer som skal slippes av og på foran terminalen. Dette er virksomheter utenfor Avinors ansvarsområde.

- Området som er regulert for kiss&fly blir benyttet på en annen måte enn det som er ønskelig og når resultatet er at reisende får en uheldig kundeopplevelse må vi gjøre noe, sier Barli.

Parking Express
Oslo Lufthavn vil i fremtiden kunne tilby mer differensierte parkeringstilbud enn i dag. Blant annet vil Parking Express inkludere en tjeneste der man kan levere fra seg nøklene til en representant fra Oslo Lufthavns offisielle parkeringsoperatør. Vedkommende vil da parkere bilen for den reisende. Oslo Lufthavn tilbyr også en rekke av sine beste parkeringstilbud på nett, og der er det mulig å reservere parkeringsplass.

Rentalcars.com - verden største bookingservice for leiebil

- Vår jobb er å sørge for en god avvikling av de trafikale forhold, samt gi våre reisende en god opplevelse. Det får vi ved å sørge for bedre kapasitet på området for kiss and fly, og ved å tilby et enda bedre og mer differensiert parkeringstilbud selv, avslutter Barli.

Endringen trer i kraft natt til mandag 12. juli og er et ledd i ferdigstillelsen av området foran terminalen.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart