-->

21. oktober 2016

Kan kreve enda høyere flyavgifter


Krever at flypassasjeravgiften økes enda mer (Avinor)
Venstre vurderer å kreve at den forhatte flypassasjeravgiften økes enda mer, mens KrF vil øke CO₂-avgiften på innenriks luftfart.

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har varslet at de vil selge seg dyrt i budsjettforhandlingene.I begge partiene jobbes det nå på spreng med å finpusse argumentasjonen og
annonseferdigstille kravlisten før forhandlingene starter om ca. to uker.

I den forbindelse har Venstre og KrF stilt en rekke spørsmål til Finansdepartementet om ulike avgiftsøkninger som kan akselerere det grønne skatteskiftet og få ned klimagassutslippene.

Spørsmålene viser hva Venstre og KrF kan komme til å kreve av Regjeringen for å gi Regjeringen budsjettstøtte. Dermed kan det raskt ende opp som vedtatt politikk, skriver Aftenposten.

Venstreleder Trine Skei Grande har vært krystallklar på at Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 må få en klart bedre klimaprofil hvis Regjeringen skal få Venstres støtte. Flere fylkesledere i Venstre mener partiet må bryte med Regjeringen hvis den ikke snur.

Også i KrF er man tydelig på at klimagassutslippene må ytterligere ned hvis Regjeringen skal få KrFs støtte.

Økt flypassasjeravgift
Regjeringen fikk i vinter mye kritikk for innføringen av flypassasjeravgiften i fjor (iverksatt 1. juni i år). Nå vurderer Venstre å øke den omdiskuterte avgiften ytterligere.

Forslaget dukket først opp i Venstres alternative statsbudsjett, før en annen variant ble fremmet av regjeringspartiene i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Et voldsomt rabalder oppsto. Ryanair sa de ville legge ned basen på Rygge hvis avgiften ble vedtatt, og gjør i neste uke alvor av trusselen.
Også SAS, Norwegian og Widerøe protesterte heftig.

150 millioner ekstra
Finansminister Siv Jensen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke flypassasjeravgiften i takt med antatt prisstigning, med 2 kroner til 82 kroner.

Venstre vurderer nå å fremme krav om at den økes til inntil 90 kroner. I et brev til Finansdepartementet ber Venstre om svar på hvor store inntekter staten vil få i 2017 hvis flypassasjeravgiften settes til henholdsvis 85 og 90 kroner.

Ifølge Finansdepartementet vil en økning til 85 kroner gi økte inntekter - utover Regjeringens økning på 2 kroner - på 50 millioner.

En økning til 90 kroner vil gi 150 millioner kroner mer i statskassen.

Venstrenestleder Terje Breivik sier Venstre har stilt en rekke spørsmål, også i forbindelse med at Venstre lager nytt partiprogram, og at det ikke er gitt hva slags krav Venstre bringer inn i budsjettforhandlingene.

Økt CO₂-avgift
På samme tid ber KrF Finansdepartementet regne ut hvor store inntekter en økt CO₂-avgift på innenlands trafikk med henholdsvis 1, 1,50 og 2 kroner pr. liter mineralolje til innenriks luftfart.

KrF mener tydeligvis alvor med forslaget og ber samtidig om lovteknisk hjelp fra departementet til å utforme et slikt forslag.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått å prisjustere avgiftssatsene i CO₂-avgiften på mineralolje til luftfart til 1,10 kroner pr. liter.

Hvis prisen øker med ytterligere 1 krone literen utover Regjeringens forslag, vil det gi 390 millioner kroner ekstra. En økning på 2 kroner gir 750 millioner.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart