-->

12. juli 2017

Sykdom uroer oss mer enn terrortrusler


Legg til bildetekst
Hele 38 prosent av oss uroer seg for å bli syk i forbindelse med utenlandsreiser. Det er betydelig flere enn de som bekymrer seg for å bli ranet eller bli utsatt for terrortrusler.

- Vi reiser utenlands som aldri før til tross for den økende uroen i verden. Vi innser at risikoen for å bli rammet av terror er liten


og uroer oss istedenfor å bli syke eller ranet på ferien, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.
annonseEn ferie utenlands er til for å nytes maksimalt og forventningene før avreise er som oftest høye. Derfor er uroen for å bli syk stor. 38 prosent opplever at de er urolig for at utenlandsreisen skal påvirkes av sykdom. Drøyt en tredjedel bekymrer seg for å bli ranet eller bestjålet, mens 20 prosent er urolige for terror.

- Nordmenn uroer seg mer for hverdagslige hendelser som å bli syke eller frastjålet sitt pass eller lommebok, enn den veldig lave risikoen å bli utsatt for et terrorangrep. Flere kvinner enn menn uroer seg for terror, 28 respektive 14 prosent, sier Ellen Wolff Andresen.

Den eldste aldersgruppen er de som uroer seg minst foran en utenlandsreise. 26 prosent sier at de ikke bekymrer seg i det hele tatt.

De fem mest opplevde uromomentene i forbindelse med utenlandsreiser
  1. Å bli syk (38 prosent)
  2. Bli ranet eller bestjålet (28 prosent)
  3. Terrortrusler (21 prosent)
  4. At jeg får med veggdyr hjem (19 prosent)
  5. At bagasje skal forsvinne (17 prosent)
Kilde:
Tickets Sifo-undersøkelser basert på 1108 intervjuer, riksrepresentativt utvalg Tickets Sifoundersøkelse


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart