-->

10. januar 2018

4 prosent vekst i flytrafikken i fjor


Oslo lufthavn hadde en trafikkvekst på 6,6% i fjor (Avinor)
Nær 53 millioner passasjerreiser ble foretatt over Avinors lufthavner i året som gikk. Dette er en økning på 4,1% mot 2016.

Avinors lufthavner hadde en samlet vekst på ca. 2,1 millioner passasjerer. Oslo lufthavn stod for 1,7 millioner av denne veksten (6,6 prosent).Av de øvrige lufthavnene var det sterkest vekst i Tromsø (8,7 prosent)
annonseBergen (2,8 prosent) og Harstad/Narvik (6,2 prosent).

-Hovedårsaken til passasjerveksten er en bedring i norsk økonomi, med større optimisme både hos bedrifter og privatpersoner. Også internasjonalt er det en økonomisk oppgang som påvirker besøkstallene til Norge positivt, kommenterer konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Ikke uventet har veksten i nord fortsatt

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år. Utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken. Luftfarten har en avgjørende rolle for nasjonal verdiskaping, og da spesielt i Nord-Norge, der trafikkveksten enkelte plasser er svært høy, sier Falk-Petersen.

- Vi forventer en videre vekst i omtrent samme takt, og aktuelle prosjekter de neste årene er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland, avslutter Falk-Petersen.

Nye, populære ruter viktig for turistnæringen
Ruten Tromsø-Frankfurt har vært en suksess gjennom fjoråret. I tillegg har Tromsø fått nye ruter til Palma og Gdansk. Sistnevnte startet i desember, og har fått en god start. Ellers har Widerøes nye ruter fra Oslo til Leknes og Svolvær vært vellykkede, likeledes kapasitetsøkningene på rutene fra Mosjøen og Mo i Rana til Oslo.

-Avinors lufthavn-nettverk, sammen med populære ruter, bidrar til å gjøre Norge mer tilgjengelig for besøkende fra inn- og utland. Gode flyruter er viktig for å sikre turisme hele året, og særlig viktig for utviklingen av reiselivet i Nord-Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart