-->

26. juni 2018

Staten selger seg helt ut av SAS


Den norske stat selger seg ut av SAS (SAS)
Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet annonserer i en børsmelding i dag en intensjon om å selge inntil 37. 800.000 ordinære aksjer i SAS, tilsvarende omtrent 9,88 prosent av det totale antallet ordinære aksjer i SAS.


Transaksjonen bekrefter tidligere kommunikasjon fra regjeringen om at den norske stat ikke lenger er en langsiktig eier av SAS, heter det videre.

Stortinget fornyet sist fullmakten til å selge aksjer i nasjonalbudsjettet for 2018.
annonse


Regjeringen har i sju år hatt fullmakt fra Stortinget til å selge seg helt ut av SAS. Men selskapet har i flere år hatt sterk motvind, noe som ville gitt lite gevinst ved et eventuelt salg, skriver nrk.no.

Også den svenske staten har gradvis solgt seg ut av flyselskapet de siste årene, senest i oktober i fjor.

Eierskapet i SAS er fordelt mellom de skandinaviske statene og private aktører.
Mens Sverige og Norge har villet selge seg ut av SAS, har den danske staten vært interessert i å styrke sitt eierskap i flyselskapet.

Det henger sammen med at den danske staten kontrollerer mesteparten av Københavns lufthavn Kastrup. det kan bety at de er interessert i å få et grep om SAS for å sikre at flyselskapet blir en langsiktig og stor aktør på Kastrup.

– Må finne en seriøs eier
Petter Førde, leder for pilotforeningen i Parat luftfart, sier nrk.no til salgsmeldingen ikke kom som en overraskelse.

– At staten har villet selge seg ut, har vært kjent lenge. Det vi er opptatt av er at de selger til en seriøs og langsiktig eier, slik at SAS blir ivaretatt som et godt og forutsigbart flyselskap med trygge arbeidsplasser både i Norge og resten av Skandinavia.

I følge børsmeldingen fra departementet er minimumsordren satt til det antallet aksjer som tilsvarer en samlet kjøpesum i svenske kroner tilsvarende hundre tusen euro.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart