-->

7. oktober 2018

Installerer rullefortau til B-gatene


Her skal det bygges rullefortau på Oslo lufthavn (Avinor)
For å korte ned gangtiden for de reisende og forbedre passasjeropplevelsen, vil Avinor denne høsten installere rullefortau i gangbroen til innlandsgatene B1-B8 på Oslo lufthavn.

Gatene B1-B8 har lengst gangavstand fra sentralområdet i terminalen på Oslo lufthavn. For å korte ned gangtiden til disse gatene og forbedre passasjeropplevelsen
annonse
for innlandsreisende, blir det nå installert rullefortau i begge retninger. Avinor har inngått kontrakt for leveransene og arbeidene med installasjon og oppgraderinger av området starter tirsdag 9. oktober.

- De midlertidige tillatelsene for gangbroen og B-gatene er forlenget til ut 2021 med en intensjon fra vår side om å gjøre bygget permanent, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

- Vi har tatt til oss de reisendes tilbakemelding om gangavstanden, og installerer nå rullefortau for å gjøre reiseopplevelsen bedre.

Buss for gangbro
Fra 9. oktober og i de fire påfølgende ukene vil gangbroen være stengt for å få utført byggearbeidene. Det etableres «buss for gangbro» i perioden hvilket betyr at de reisende fra Oslo lufthavn må benytte shuttlebuss når de skal reise fra en B-gate.

- Vi har opprettet en egen shuttle-buss-gate i innlandsterminalen. Passasjerveien til B-gatene vil bli skiltet via denne gaten, og bussene vil frakte de reisende til sine B-gater kontinuerlig. Den omlagte passasjertrasèen vil være godt merket i denne perioden, forklarer Westher Andersen.

Ankommende passasjerer til Oslo lufthavn, hvor flyet parkerer på en B-gate, vil bli hentet med buss på flyet og kjøres til ankomsthall/bagasjeutlevering eller til transfer-punktet, dersom man skal videre med fly fra Oslo lufthavn.

Etter den innledende byggefasen på fire uker, vil gangbroen åpnes for avreisende passasjerer. Ankommende passasjerer vil busses direkte til ankomsthall/bagasjeutlevering/transferpunktet frem til området er klart i desember.

Bussene vil gå kontinuerlig mellom gate A16 og B-piren, med hyppige avganger i tidsrommet hvor det avvikles trafikk.

Beregn ekstra tid
Passasjerer som skal reise fra en B-gate bes følge skilting som normalt. Skiltingen blir tilpasset den aktuelle situasjonen i ombyggingsperioden.

- «Buss for gangbro» er planlagt slik at det ikke skal ta lengere tid å komme seg frem til B-gatene, men det kan likevel være lurt å beregne 5-10 minutter ekstra gangtid fra sentralområdet i terminalen for passasjerer som skal reise fra en B-gate, sier Westher Andersen.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart