-->

18. desember 2019

Rekordmange kan få problemer med juleflyet

Illustrasjonsfoto Avinor

Julen vil også i år kunne by på større utfordringer for mange flyreisende. Analyserte trafikkdata fra de siste fem juleperiodene viser at kanselleringer og forsinkelser i julen vil øke med opp til 20 prosent i forhold til resten av året.
annonse


Julen er alltid en tøff periode for flyselskapene, med mange kanselleringer og forsinkelser på flyplasser over hele landet.

Verdens største flyerstatningstjeneste AirHelp har samlet norsk og internasjonal flytrafikkdata som kartlegger juletrafikken i årene 2014 til 2018 – tall som viser noe de fleste nordmenn kjenner seg igjen i: Svært mange flypassasjerer betyr hektiske flyplasser, flere avganger og fulle fly – noe som alltid leder til flere kanselleringer og lange forsinkelser sett i forhold til resten av året.

Mange kanselleringer
Tallene viser at det i perioden fra 19. desember til og med 30. desember de siste fem årene har tatt av rundt 6600 flyvninger i gjennomsnitt fra norske flyplasser.

Dette utgjør i snitt 670 000 reisende julepassasjerer hvert år mellom 2014 og 2018 – et tall som har økt årlig til nærmere 750 000 reisende i julen 2018.

Av disse tallene kan vi gi en ganske sikker prognose på hvordan julen 2019 vil utarte seg, sier landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.
– Julen 2019 blir trolig ganske lik julen 2018. Det betyr at vi ser rundt 15 til 20 prosent flere kanselleringer og forsinkelser enn ellers i året. Etter beregningen vil hver tredje flyvning oppleve utfordringer med tidsplanen i julen 2019. 
– Godt over en kvart million norske passasjerer – og kanskje så mange som 300 000 – vil bli rammet av forsinkelser eller kanselleringer i julen som kommer. Etter alt å dømme vil vi se et rekordstort antall rammede passasjerer, altså et tall over de 290 000 passasjerene som ble rammet av flyproblemer i fjor, sier han.
Mange kanselleringer
De største utfordringene får passasjerene som rammes av kansellerte fly – eller flyvninger som er forsinket i mange timer.

– Julen kan fort spoleres for de som ikke kommer seg frem til destinasjon til julaften. Det å sitte fast på en flyplass når de fleste andre går rundt juletreet, oppleves nok som en vanskelig situasjon for mange – spesielt barnefamiliene, sier Hermansson.

– Vi regner med at godt over 10 000 nordmenn rammes av kanselleringer og forsinkelser på over tre timer i julen 2019. Antallet reisende i julen har økt betydelig de siste fem årene, noe som også øker andelen passasjerer som rammes av kanselleringer, avslutter Andreas Hermansson.

Flydata for de siste fem juleperiodene 2014-2018 (19. til 30 desember, tall i gjennomsnitt)

 • Antall flyvninger totalt i perioden: 6600
 • Disrupted flights (alt som er kansellert eller forsinket over 15 minutter): 2100
 • Antall kansellerte flyvninger: 100
 • Antallet forsinkede fly over tre timer: 25
 • Totalt antall passasjerer i perioden: 670 000
 • Totalt antall passasjerer rammet av forsinkelser eller kanselleringer: 223 000
 • Totalt antall passasjerer rammet av kanselleringer: 5600
 • Totalt antall passasjerer rammet av forsinkelser over tre timer: 2840

Flydata for perioden 19. til 30 desember 2018:


 • Antall flyvninger totalt i perioden: 6980
 • Disrupted flights (alt som er kansellert eller forsinket over 15 minutter): 2470
 • Antall kansellerte flyvninger: 94
 • Antallet forsinkede fly over tre timer: 18
 • Totalt antall passasjerer: 746 0100
 • Totalt antall passasjerer rammet av forsinkelser eller kanselleringer: 289 500
 • Totalt antall passasjerer rammet av kanselleringer: 7850
 • Totalt antall passasjerer rammet av forsinkelser over tre timer: 2310

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart