-->

3. februar 2020

Kun 2 av 10 er negative til turistskatt

Nordmenn er er positive til turistskatt så lenge pengene går til å ivareta eller utvikle destinasjonene vi reiser til (osloairports.com)

Kun 2 av 10 nordmenn er negative til turistskatt, så lenge pengene går til å ivareta eller utvikle destinasjonen de reiser til. Samtidig mener 78 prosent det er viktig å støtte opp om lokalmiljøet de besøker. Det viser ferske tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.
annonse

− Resultatene viser at folk ønsker å bidra positivt til reisemålene når de er ute og reiser, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reise.

Virke mener det bør åpnes for besøksbidrag som et av flere virkemiddel for å utvikle norske reisemål på en bærekraftig måte, men mener innretningen av modell blir viktig. Modellen må være rettferdig, slik at det ikke kun er én aktør som får oppgaven med å kreve den inn. Dette er tilfellet i mange andre land der bidraget kun kreves inn av overnattingsstedene. Virke mener videre at et besøksbidrag bør benyttes til å spre og styre turisttrafikken.

−Vår holdning er at pengene må benyttes til tiltak som bidrar til å utvikle og ivareta destinasjonen og at det bør være opp til hver enkelt kommune om de vil innføre virkemiddelet, sier Bergmål.

Det trengs flere verktøy lokalt
Det er bred enighet om at det er plass til flere turister i landet vårt. Likevel er det slik at særlig små steder, som har mange besøkende enkelte måneder i året, har betydelige utfordringer med å legge til rette for å ta imot turistene på en god og bærekraftig måte.


En rekke turistmål, blant annet Lofoten, er klare på at de trenger flere verktøy til å håndtere turismen bedre. Besøksbidrag er et av flere slike verktøy. Tilrettelegging av infrastruktur eller tiltak som sørger for å ivareta natur er eksempler på hva et bidrag fra turistene vil kunne benyttes til.

−I stedet for å diskutere om vi skal innføre et besøksbidrag, bør vi diskutere hvordan det innrettes på en fornuftig måte, sier Bergmål.

Ja til besøksbidrag, nei til økt moms
Regjeringen har fra 2016 økt reiselivsmomsen fra 8-12 prosent. Virksomhetene frykter en ytterligere økning. Virke sier likevel til ja til innføring av et besøksbidrag, men sender en tydelig beskjed til politikerne om å samtidig frede momsen.

−Våre medlemmer er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Da forventer vi samtidig at politikerne ser viktigheten av å ikke øke kostnadene for næringen ytterligere. Eventuelle planer om å øke momsen på reiselivet må legges bort, sier Bergmål.

Næringskomiteen arrangerte tirsdag 28. januar høring på Stortinget om saken, etter at SV fremmet forslag om å utrede turistskatt. Virke deltok i høringen og spilte inn sine synspunkter til komiteen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart