-->

10. februar 2020

Taxinæringen vil rydde opp på Gardermoen

Geir Roar Netlandet i Taxidepot har fått på plass god prisinformasjon, taxiverter døgnet rundt og egen bod ved holdeplassen, men noen sjåfører ødelegger ved å nekte å ta korte turer (Norges Taxiforbund)

 - Dette er kanskje taxinæringens største omdømmeproblem, og det må løses. Det er ikke holdbart at så mange kunder behandles slik. Det sier NT-leder Øystein Trevland om situasjonen på Oslo Lufthavn, Gardermoen. I det siste har det vært nye medieoppslag basert på sinte kunder som ikke har fått taxi til Jessheim eller hotellene rundt flyplassen.

annonse


Vi tar dette på største alvor, og er i dialog med Avinor. Det sier direktør Kurt Gjøen i Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag (ODI), som er majoritetseier i Taxi Depot AS til bladet TAXI. Mye er gjort for å lette kundenes valg, men mange sjåfører bryter plikten til å ta de korte turene.

Kraftig kritikk
Romerikes Blad og andre medier har i det siste satt nytt fokus på at mange taxisjåfører på Gardermoen nekter å ta lokale turer, eller forsøker å skremme kundene med skyhøye priser. Ventetiden i taxidepot kan være lang, og sjåfører i en del mindre sentraler satser mye på turer til Oslo.

Det skal likevel ikke gå utover kunder som skal til Jessheim eller hotellene rundt Gardermoen. Alle er pliktig å ta de turene kundene ber om.

Taxi Depot AS har sørget for taxivakter døgnet rundt, og disse skal hindre siling av turer og diskusjoner om dette mellom kunde og sjåfør. Ikke alle klarer å sette motvillige sjåfører på plass.

Problemet oppstår ofte om natta, da øvrig kollektivtransport har stanset, og det kan komme fulle fly med passasjerer som skal ha taxi ulike steder. Taxi-vaktene har problemer med sjåfører som går sammen om å sile turer, og som skaper uorden.

Mye er gjort
Et problem er at kundene i for liten grad benytter bestillingsautomatene som det er tre av ved holdeplassen ved internasjonal ankomst, to ved innenlands ankomst, og én inne ved informasjonsskranken for kollektivtransport. Der kan kundene enkelt bestille tur dit de skal og velge selskap etter pris og annen informasjon.

I tillegg til bestillingsautomatene er nettsiden taxi-guide.no informativ og enkel å bruke for prisoversikt og bestilling. Etter en del om og men er det også kommet på plass en betjent taxibod ute ved holdeplassen. Styrking av vaktholdet på døgnbasis ved innleie fra Securitas for nattevakt er en ordning som ble innført for ett år siden, og koster Taxi Depot 1,1 million kroner i året.

Drosjene betaler 97 kroner inkl. mva. for å kjøre inn på depot og vente på framkalling til forplass ved terminalen.

annonse

Maktesløse
– Det skjer vel dessverre daglig at enkelte taxisjåfører nekter å kjøre turer, men vi har begrenset makt til å løse problemet. Siden vi skal være mest mulig nøytrale, blir vi også maktesløse når det kommer til de største problemene. Vi registrerer avvikene og sender sakene over til sentralene og noen ganger løyvemyndighetene, uttalte Netlandet til Romerikes Blad.

Han understreker at de generelt har et godt forhold til sjåførene, men at et lite mindretall innimellom ødelegger for det store flertallet.

Får skriftlig advarsel
Kommunikasjonsrådgiver i Oslo Taxi, Tone Tufte, skrev i en e-post til Dagbladet i fjor at de er kjent med at slike episoder skjer.

- Alle Oslo Taxi-sjåfører er fullstendig klar over at de skal kjøre alle turer de får, uansett om det er en lokaltur eller en tur tilbake til Oslo. Det er ikke akseptabelt å avvise kunder, selv om turen ikke er lønnsom for sjåføren, uttalte Tufte.

Hun opplyser at sjåfører som gjør dette gis en skriftlig advarsel. Ved gjentatte overtredelser innrapporteres hendelsene til løyvemyndighetene.

Kundene må bli mer bevisste
Gjøen i ODI understreker samtidig at taxi-kundene må bli mer bevisste på valg av taxitjenester. Kunden har et fritt valg av taxi ut fra sine preferanser, og bør også være bevisst på hvilke rettigheter man har som taxi-kunde, og hvilke klagemuligheter som foreligger.

- Dette gjelder generelt, men ikke minst på Gardermoen og andre flyplasser. Her har næringen mye å gjøre, ikke minst i forhold til dereguleringen som kommer i juli.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart