-->

24. mars 2020

Norwegian tilfredstiller statlige krav

Norwegian oppfyller statlige krav for å få lån (Norwegian)

Sist torsdag ble det enighet i Stortinget om en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 av disse milliardene er øremerket Norwegian, mot ekstra krav.
annonse


Staten lovte å stille med en garanti for 90 prosent av lånet til Norwegian, de resterende 10 prosentene måtte selskapet selv finansiere. I en melding fra selskapet i dag opplyser de at to nordiske banker nå gir sitt ja til å hjelpe med finansieringen, og garanterer dermed for de 300 millionene staten ba Norwegian legge på bordet.


Norwegian jobber tett med de to bankene og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), for å oppfylle og sikre kravene myndighetene krever, blant annet til dokumentasjon. Selskapet jobber tett opp mot Nærings- og fiskeridepartementet i denne saken.

Selskapet sier videre at de første 300 millioner kroner vil skape nødvendig takhøyde for å utløse de gjenværende pantene i garantiordningen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart